Blog
Porządkowanie Backlogu Produktu

Porządkowanie Backlogu Produktu

Efektywny Zespół w trakcie jednego Sprintu może wykonać dużo pracy. Ale, to czy dostarczone zostanie wartość dla klientów i organizacji, zależy w znacznym stopniu od tego, czy deweloperzy zajmują się sprawami najważniejszymi, czy też pomysłami wybranymi przypadkowo.

Wadliwe zarządzanie Product Backlogiem znaczy zwykle, że skupiamy się na tym, co jest nam zrobić prościej na tym co już umiemy wykonać, albo na czymś co jest ważne dla osoby, która naciska nas najsilniej. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to Product Backlog musi być odpowiednio przygotowany.

Ze Scrum Guide dowiemy tylko tyle, że Product Owner odpowiada za ustalenie porządku Product Backlogu, a Zespół Deweloperski pobiera zawsze elementy z góry listy.

Dlatego w trakcie Sprintu Product Owner, Zespół i interesariusze muszą współpracować razem w celu uporządkowania go.

Mówienie: Nie!

Właściciel Produktu dysponuje bardzo potężnym narzędziem. Niestety, rzadko zdaje sobiez niego sprawę, a jeszcze rzadziej je stosuje. Każdy może umieścić elementy w  Product Backlogu, ale Product Owner ma uprawnienia, aby usunąć je jeszcze szybciej. Właściciel Produktu ma prawo odmówić realizacji, PBI jeśli nie widzi w tym wartości.

Wartości

Podstawowym zadaniem Product Ownera, jest maksymalizowanie wartości poprzez właściwe budowanie produktu. Warto zatem skupić się najpierw na tych  elementach listy, które niosą największą wartość.

Dla wielu osób niezrozumiałe jest, że wartość każdego z elementów Backlogu Produktu powinna być zdefiniowanana. Zaraz obok opisu, kolejności, oszacowania wielkości – wartość jest bardzo istotną właściwością każdego elementu listy.

Brak określenia wartości, to na ogół spory problem. Można pomyśleć: ale skąd mam znać z góry wartość elementu i rozpoznać ile na nim zarobię? Prawdopodobnie potrzebuję kilku innych, aby w ogóle zacząć uzyskiwać przychód?

Product Owner może po prostu szacunkowo określić wartość PBI. Wystarczy określić, któreelementy mają wyższą wartość, a które niższą. Można skorzystać ze skali wartości podobnej do tej w Planning Poker. Alternatywą jest skala podobna do rozmiarów koszulek (T‑Shirt sizing). Innym rodzajem skali może być taka oparta o metale szlachetne. Czy ten element ma dla mnie wartość taką jak platyna? A może złoto? Srebro? Miedź?

Zestawienie wielkości elementu z jego wartością daje dobrą wskazówkę co do porządku w Product Backlogu.

Co lepiej zaimplementować? Platynę za 13 SP czy Miedź za 13 SP? I szeregować niekoniecznie warto jedynie zgodnie z szacowaną wartością. Potrzebujemy ustalić jeszcze pozostałe właściwości elementów Backlogu Produktu, żeby nadać mu właściwy porządek.

Ryzyka

Oprócz szybkiego dostarczania wartości w Agile chcemy eksperymentować, żeby zdobywać nową wiedzę. Często celem eksperymentu może być minimalizacja ryzyka. Chcemy szybko sprawdzić nasze hipotezy i podjąć decyzje.

Czasami niezbędne jest spełnienie wymagań formalnych i przepisów. Z naszego punktu widzenia coś może się nie opłacać. Budowanie pewnej funkcjonalności, może wydawać nam się absolutnie zbędne. Niestety przepisy stanowić mogą inaczej i niewykonanie pewnej konkretnej pracy związanej z wytworzeniem produktu może skończyć się nałożeniem kary. Takie sytuacje mogą być związane z implementacją przepisów i zaleceń KNF, RODO czy dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Priorytety

Wiemy, że priorytety mogą być niskie lub wysokie. Ale czym ten priorytet jest? Co to oznacza, że coś ma jakiś konkretny priorytet?

Wg definicji priorytet to po prostu pierwszeństwo. Z zasady jedna rzecz wśród innych powinna mieć priorytet. Skąd PO może wiedzieć co ma priorytet, a co nie? Prawdopodobnie zada to pytanie interesariuszom. Może też szukać tej informacji u klientów lub użytkowników.

Co zwykle usłyszymy jeśli spytamy biznes o priorytety? Niestety zazwyczaj uzyskamy informacje, że większość listy ma priorytet.

Możemy próbować określić priorytet na pewnej skali, na przykład od 1 do 5.

Można też wprowadzić MoSCow, czyli Must have, Should have, Could have, Won’t have.

Ale dosyć szybko okazuje się, że wiele rzeczy ma priorytet 1, albo nie ma żadnego elementu w kategorii Won’t have. Przecież Zespól Developerski nie może zajmować się tymi wszystkimi elementami na raz. Oczywiście są różne techniki priorytetyzacji, z których warto skorzystać:

 • priorytety finansowe
 • model Kano
 • 100 points
 • peer consensus
 • thirty five
 • Business Value Poker
 • Monopoly Money
 • Theme Scoring
 • Theme Screening
 • Relatywne Wagi

Jednak niekoniecznie budowanie produktu można realizować skupiając się wyłącznie na rzeczach z wysokim priorytetem, a nawet zaczynając od nich. Zatem priorytet to tylko jedna ze zmiennych we wzorze na uporzadkowanie listy. Potrzebujemy wiedzieć trochę więcej, żeby uporządkować Product Backlog. Nie zapominajmy o wartości i ryzyku.

Co to jest “Product Backlog Refinement”?

Co dokładnie oznacza porządkowanie Backlogu Produktu, zależy od tego co robicie, ale najczęściej zawiera takie czynności jak:

 • Analizę i doszczegóławianie wymagań na nadchodzące Sprinty, aby ustrzec się niespodzianek w trakcie Planowania Sprintu;
 • Ponowne nadawanie priotytetów i zmianę kolejności Elementów Backlogu Produktu;
 • Dzielenie Elementów, które są zbyt duże, aby dać się zrealizować w czasie trwania pojedynczego Sprintu;
 • Łączenie Elementów, których nie będziecie teraz robić, żeby nie zaciemniały obrazu całego Backlogu;
 • Usuwanie niepotrzebnych Elementów, bo zawsze będziecie mieli więcej pomysłów niż czasu na ich realizację;
 • Generowanie nowych pomysłów;
 • Przygotowanie eksperymentów;
 • Szacowanie Elementów;
 • Patrzenie na cały Backlog w krótkiej i długiej perspektywie. Omówienie nadchodzących wydań i mapy drogowej;
 • Analiza różnych możliwości rozwoju produktu (what-if).

W zależności od specyficznego kontekstu Waszej firmy/zespołu, Porządkowanie będzie miało różne formy, chociaż najpopularniejszą z nich wydaje się być po prostu spotkanie.

Jak może wyglądać Porządkowanie Backlogu Produktu?

Warto, aby Product Owner spotkał się z Zespołem conajmniej raz w trakcie Sprintu i upewnił się, że Elementy Backlogu planowane na kolejny Sprint są zrozumiałe i Gotowe do implementacji.

W takich spotkaniach uczestniczą czasami różni eksperci, klienci i użytkownicy. Na ogół organizowane jest to spotkanie pod koniec Sprintu, kiedy wiedza na temat kolejnego Sprintu jest już większa. Bywają jednak Zespoły, które wolą mieć sesje porządkowania w środku Sprintu, lub co tydzień, a nawet codziennie przez piętnaście minut zaraz po Daily.

Podczas tych spotkań PO powinien umieć wytłumaczyć co wpłynęło na jego decyzje. Pozwalają one na Porządkowanie Backlogu Produktu. Aby zrealizować takie aktywności, zarezerwować sobie 5-10% czasu trwania Sprintu. Czyli w przypadku dwutygodniowego Sprintu Zespół może poświecić do jednego dnia, aby upewnić się, że wie, co będzie robił w przyszłości.

Czego warto unikać na Porządkowaniu?

O ile to Product Owner zarządza Backlogiem Produktu, to Porządkowanie Backlogu nie jest tylko jego zadaniem. Jest to wspólna odpowiedzialność Product Ownera i Zespołu. Obowiązkiem Właściciela Produktu nie jest dawanie Zespołowi gotowych wymagań ale nadawanie porządku  Backlogowi Produktu. Zespół powinien wziąć odpowiedzialność za analizę i zrozumienie wymagań oraz porozmawiać z użytkownikami. Traktowanie Product Ownera jako kogoś, kto ma iść do klienta, zebrać wszystkie wymagania i spisać w jakimś narzędziu jest niewłaściwe.

Literatura:

Chrapko M. „Nie wiesz jak zabrać się za porządkowanie Backlogu Produktu? Skorzystaj z tej prostej techniki”, https://mariuszchrapko.com/nie-wiesz-jak-zabrac-sie-za-porzadkowanie-backlogu-produktu-skorzystaj-z-tej-prostej-techniki/, 2016

Chrapko M.,”Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami”, Helion, Gliwice 2015, s. 51, s. 172, s. 267, s. 297

Kaczor K., „Jak porządkować Product Backlog? — część I”, https://www.qagile.pl/scrum/jak-porzadkowac-product-backlog-1/

Kaczor K., „Jak porządkować Product Backlog? — część II”, https://www.qagile.pl/scrum/jak-porzadkowac-product-backlog-2/

Lewandowicz D., „PORZĄDKOWANIE* PRODUCT BACKLOGU (POL. REJESTRU PRODUKTU) – JAK TO ZROBIĆ?”, https://agile247.pl/porzadkowanie-product-backlog-rejestr-produkt/

McGreal D., Jocham R., „Profesjonalny Właściciel Produktu. Jak Scrum zwiększa przewagę konkurencyjną”, APN Promise, Warszawa 2019, s. 212-215

Wykowski T., „Biznes odczarowany”, ProCognita, Kraków 2019, s. 78, s. 128,

Wykowski T., „Jak uporządkować Backlog Produktu?”, https://procognita.pl/post/jak-uporzadkowac-backlog-produktu-421

Dodaj komentarz