Courses
PSPO-A

PSPO-A

Szkolenie Professional Scrum Product Owner – Advanced

PSPO-A

Program: 

 • Wizjoner:
  o Kreowanie wizji i strategii produktu
  o   Tworzenie Agile Product Roadmap
  o   Określanie Celów Projektu
 • Eksperymentator
  o   Analiza rynku
  o   Testowanie hipotez: Evidence Based Management
  o   Skalowanie produktu
 • Reprezentant Klienta
  o   Techniki dotarcia do potrzeb klientów oraz użytkowników
  o   Budowanie wartościowych inkrementów
 • Influencer
  o   Sposoby definiowania interesariuszy
  o   Zarządzanie interesarisuzami
  o   Sposoby mówienia „NIE”
 • Współpracownik 
  o   Governance 
  o   Budżetowanie
  o   Tworzenie Kontraktów
 • Decydent
  o   Frameworki walidacji decyzji
  o   Delegation Poker
  o   skupienie na tworzeniu maksymalnego wpływu przez podejmowanie jasnych decyzji i wyborów

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Praca Product Ownera jest niezwykle trudna i odpowiedzialna. To od decyzji Product Ownera zależy, czy produkt odniesie spektakularny sukces biznesowy, czy okaże się porażką.

Szkolenie PSPO – Advance to dwa dni intensywnych warsztatów, którego celem jest rozwój kompetencji Product Ownerów w najważniejszych obszarach ich pracy. Dodatkowo wyposaży ich w NARZĘDZIA pozwalające skutecznie wykonywać ich obowiązki. 

Szkolenie jest skierowane również do Scrum Masterów i Agile Coachów, którzy chcą skutecznie edukować swoich Product Ownerów.

Dodaj komentarz