Courses
PAL-E

PAL-E

Professional Agile Leadership – Essentials

PAL-E
PAL-E

Program:

 • Transformacja Agile
 • Narzędzia lidera:
  Model Integralności Wilbera
  Agile Leader – Model dojrzałości
  Delegation Poker
 • Rozwój ludzi
 • Mierzenie zwinności
 • Zarządzanie Oparte na Dowodach
  Obecna Wartość
  Niewykorzystana Wartość
  Czas do Wprowadzenia na Rynek
  Zdolność do Innowacji
 • Jak zatrudnić specjalistów od Agile?
 • Cele organizacji
 • Wyzwania zwinnego lidera

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PAL-E
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Stawanie się organizacją zwinną to głęboka transformacja, która wymaga od kadry wyższego i średniego szczebla oraz członków zespołów zwinnych zmian sposobu organizowania pracy, zarządzania nią i mierzenia jej wyników.

Liderzy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu organizacji w osiąganiu sukcesów, jednak ich rola w zwinnej organizacji może być zupełnie inna niż ta, do której są przyzwyczajeni.

Menedżerowie i liderzy wprowadzą zmiany kulturowe i behawioralne, które są konieczne dla organizacji, aby czerpać korzyści ze zwinnego podejścia do dostarczania produktów.

PAL-E uczy, jak najlepiej wspierać, prowadzić i rozwijać swoje zespoły, aby zwiększyć ich możliwości zwinne.

Dodaj komentarz