Courses
SPS

SPS

Scaled Professional Scrum

SPS
SPS

Program: 

 • Zasady skalowania Scruma
 • Wprowadzenie do Nexusa
  • Nexus Integration Tea
  • Artefakty
  • Wydarzenia
 • Pułapki skalowania
 • Alernatywy do skalowania
 • Praktyki wspierające Nexusa
 • Sposoby na:
  • redukcję ZŁOŻONOŚCI
  • redukcję ZALEŻNOŚCI
  • skuteczną INTEGRACJĘ

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Nexus to narzędzie do skalowania Scruma, to framework, który pozwala zwiększać liczbę zespołów pracujących nad jednym produktem. Powoduje redukcję zależności między współpracującymi zespołami i problemów związanych z integracją Inkrementu Produktu.

Warsztat jest prowadzony w oparciu o całościowe studium przypadku, w którym uczestnicy szkolenia pracują wspólnie nad zeskalowaniem Scruma i rozwiązywaniem licznych problemów z tym związanych. Dokładnie zapoznają się z artefaktami oraz zdarzeniami w ramach tego frameworka. Największy nacisk zostanie postawiony na nową rolę, którą oferuje Nexus: Nexus Integration Team. Uczestnicy zostaną również zapoznani z 50 powiązanymi praktykami dotyczącymi skalowania.

Warsztat uczy jak uruchomić, ustrukturyzować, obsadzić i zarządzać dużym projektem Agile przy użyciu Scruma. W trakcie warsztatów studenci poznają infrastrukturę, narzędzia i praktyki potrzebne do skutecznego skalowania Scruma, aby zmaksymalizować wartość produktu.

Dodaj komentarz