Courses
PSU

PSU

Professional Scrum with UX

PSU
PSU

Program:

 • Czym jest Scrum czym jest UX?
 • Narzędzia UX
  – Persony VS Proto-Persony
  – UX Canvas
  – “Krzywa Prawdy”
  – Metryki UX
 • Praca UX w Definition of DONE
 • Praca UX w Product Backlogu
 • Praca UX wewnątrz Sprintu
 • Outcomes VS Output
 • Empiryczne badanie założeń i hipotez biznesowych
 • Rozwiązywanie problemów Użytkownika
 • Prototypowanie
 • Typy MVP

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSU
 • Dwa podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU w PMI w kategorii “Education courses provided by other third party providers”

Na tym szkoleniu dowiesz się, jak zintegrować nowoczesne praktyki UX ze Scrumem i jak najefektywniej pracować w Zespołach Scrumowych.

Poznasz techniki UX, które idealnie pasują do Scruma i do pracy w zespołach cross-funkcjonalnych.

Ponadto, poznasz praktyczne narzędzia i praktyki, aby jak najlepiej współpracować z klientami oraz skutecznie zbierać od nich feedback i aplikować go w kolejnych wersjach Inkrementu Produktu.

Dodaj komentarz