A B C D E G I P R S T V W Z

Activity

Activity (aktywność): w kontekście przepływu pracy odnosi się do stanu w którym podejmowana jest praca nad danym zadaniem. Podjęta aktywność […]

Backlog Produktu

Backlog Produktu (ang. Product Backlog): uporządkowana zgodnie z priorytetem lista fragmentów pracy, którą należy wykonać, aby stworzyć, rozwijać i utrzymać produkt. […]

Backlog Sprintu

Backlog Sprintu (ang. Sprint Backlog): przegląd prac programistycznych mających na celu zrealizowanie celu Sprintu, zazwyczaj prognozy dotyczące funkcjonalności i prac niezbędnych […]

Burn-down Chart

Burn-down Chart, Wykres spalania: wykres przedstawiający ewolucję pozostałej pracy w stosunku do czasu. Wykresy spalania są opcjonalną częścią Scruma, stosuje się […]

Cel Sprintu

Cel Sprintu (ang. Sprint Goal): krótkie określenie celu Sprintu, często krótki opis rozwiązywanego problemu biznesowego. Funkcjonalność można dostosować podczas Sprintu, aby […]

Daily Scrum

Daily Scrum: codzienne zdarzenie ograniczone czasowo o długości 15 minut lub mniej, na którym zespół realizujący planuje kolejny dzień pracy podczas […]

Definition of Done

Definition of Done: wspólne zrozumienie oczekiwań, jakie musi spełnić oprogramowanie, aby można je było udostępnić na produkcji. DoD jest zarządzana przez […]

Development Team

Development Team: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za zarządzanie, organizowanie i wykonywanie wszelkich prac deweloperskich wymaganych do stworzenia możliwego do […]

DoD

DoD (Definition of Done): wspólne zrozumienie oczekiwań, jakie musi spełnić oprogramowanie, aby można je było udostępnić na produkcji. DoD jest zarządzana […]

Empiryzm

Empiryzm: typ kontroli procesu, w którym tylko przeszłość jest akceptowana jako pewna, a decyzje są oparte na obserwacji, doświadczeniu i doświadczeniu. […]

Gotowy

Gotowy (ang. Ready): wspólna, jednakowo rozumiana przez Właściciela Produktu i Zespół Deweloperski, definicja preferowanego poziomu szczegółowości opisu elementów Backlogu Produktu wprowadzonych […]