5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Spójność

Spójność: cecha relacji pomiędzy pewnymi elementami Backlogu Produktu która sprawia, że warto rozważać jako całość.

Related Entries