Blog
Estymowanie zadań przy pomocy kart Planning Poker

Estymowanie zadań przy pomocy kart Planning Poker

Planning poker to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi podczas planowania sprintu. Stosują go najczęściej zespoły pracujące zwinnie.


Talia kart “Planning Poker”

możesz nabyć wygodnie w naszym sklepie


Planning Poker Cards
Planning Poker Cards

Przyjmuje on postać gry karcianej. Zaprojektowano ją aby pomóc zespołom w skutecznym ustalaniu celów poprzez wspólne planowanie i jednomyślną ocenę. To znakomity sposób na rozwój zespołu i umacnianie samoorganizacji. Planning Poker łączy opinie ekspertów, pozwala łatwo znaleźć rozbieżności i analogie, a w rezultacie daje wiarygodną i szybką ocenę.

Celem Planning Pokera jest stworzenie spójnej oceny badanego zjawiska przez cały zespół. Badania K. Molokken-Ostvold i N.C. Haugen pokazały, że wyniki oceny uzyskane przy pomocy Planning Pokera cechował wysoki poziom dokładności. Większy też był ich realizm. Odróżniało je to od rezultatów, które zostały uzyskane w wyniku dodawania poszczególnych ocen podobnych zadań.

Planning Poker Cards
Planning Poker Cards

Planning Poker jako elastyczna metoda oceny, zyskała ogromną popularność w ciągu ostatnich kilku lat. Metoda oceny Wideband Delphi, wykorzystywana w latach 1950-1960 przez firmę RAND, stała się jej podstawą. W 2002 roku technika tą udoskonalił James Grenning. A szeroką popularność zdobyła dopiero po opublikowaniu w książce “Skuteczne ocenianie i planowanie” autorstwa Mika Cohna, założyciela przedsiębiorstwa zajmującego się tworzeniem oprogramowania “Mountain Goat”. Niezależnie w różnych organizacjach stosowano szeroką gamę podobnych metod. Metoda Pokerowa była ciągle udoskonalana, i stała się pełnowartościowym narzędziem wykorzystywanym przez grupy projektowe.

Jak to działa?

W metodzie tej do wyceny Historyjki Użytkownika (ang. User Story) nie używamy czasu pracy jaki potrzebny jest na jej zrealizowanie. Zamiast tego stosujemy tzw. Punkty Historyjkowe (ang. Story Points ), które obrazują złożoność historyjek względem siebie.

Planning Poker Cards
Planning Poker Cards

W grze uczestniczą wszyscy członkowie zespołu. Każdy z nich musi być wyposażony w komplet kart, z różnymi wartościami. Najczęściej wykorzystuje się model z wartościami liczbowymi. Popularne są również modele z np. wartościami znanymi z rozmiarów koszulek (XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL itd.). Ważne jest aby wartości te nie były liniowe. Często więc stosuje się wartości ze skali wykładniczej, ciągu Fibonacciego a najczęściej zmodyfikowany ciąg Fibonacciego czyli liczby 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 i 100 (ten ciąg wartości zaproponował i opatentował Mike Cohn). Czasami do talii wchodzą jeszcze dwie karty: “?” który określa, że członek zespołu nie potrafi określić złożoności danej historyjki oraz “kawa” oznaczająca iż zespół jest zmęczony, ma dość i oczekuje chwili przerwy.

Planning Poker bazuje na technice porównywania. Jednak, aby móc to zrobić, to trzeba mieć z czym.

Sesję rozpoczyna więc wybranie teoretycznie najłatwiejszej, najprostszej w oszacowaniu Historyjki takiej, którą będziemy mogli oszacować np. na 1SP (1 Story Point).

Dobrą praktyką jest stworzenie tablicy zadań referencyjnych. Jest to posortowana lista kilku przykładowych historyjek każdego z rozmiarów. Jest ona punktem odniesienia podczas dyskusji. Dzięki temu da się uniknąć sytuacji, w której 1 Story Point będzie rósł wraz z doświadczeniem nabywanym przez zespół.

Jak przebiega sesja estymacji?

Moderator czyta po kolei opisy Historyjki Użytkownika, a po każdej z nich członkowie zespołu wyciągają karty z taką liczbą SP, które ich zdaniem powinna mieć dana historyjka.

Planning Poker Cards
Planning Poker Cards

Jeżeli wskazane wartości znacząco się różnią, to właściciele największej i najmniejszej liczby wskazanych SP wyjaśniają swój wybór, po czym głosowanie odbywa się ponownie. W tym procesie nie chodzi o obronę własnego wyboru lecz tylko wskazanie czynników, branych przez nich pod uwagę. Chodzi o to, aby ponownie rozpatrzył je cały zespół biorąc pod uwagę ten sam kontekst.

Po 2-3 głosowaniach, zespół zna ogół jest zgodny lub różnice są niewielkie i można przyjąć ustaloną metodę oceny np. wybór większością głosów lub ostatecznie decyduje Lider. Chodzi o to, aby uzyskać szacowanie w skończonym czasie i nie przedłużać procesu.

Co warto brać pod uwagę podczas głosowania?

Na stopień skomplikowania historyjki użytkownika ma wpływ kilka czynników. Każdy powinien być rozpatrzony podczas dyskusji o estymatach. To jest przykładowa lista pytań, którą można dostosować do sytuacji własnego zespołu..

 • W jakich segmentach produktu niezbędne jest przeprowadzenie zmian?
 • Jaka jest znajomość technologii i elementów, które będą zmieniane?
 • Czy w tych segmentach występuje dług technologiczny?
 • Jakie testy są niezbędne?
 • Czyja ekspertyza jest najważniejsza?
 • Bez jakich informacji nie można zacząć pracy?
 • Jakie są potencjalne zagrożenia?
 • Czy podobne zagadnienie było już opracowywane?
 • Co jeszcze jest niezbędne, aby dostarczyć użytkownikowi tę funkcjonalność (np. procedury wdrożeniowe lub specyficzna dokumentacja)?

Co cechuje Planning Pokera?

Planning Poker ma sporo zalet:

 • Brak stronniczości – wszyscy uczestnicy pokazują swoje karty jednocześnie, dlatego nie mogą sugerować się opinią innej osoby z zespołu. Dzięki temu nie powiela się ewentualnych błędnych założeń. Nie ma też głosów mniej lub bardziej znaczących.
 • Analogia – wymagania są szacowane w odniesieniu do pozostałych (relatywnie). Pozwala to na określenie ich wielkości („ta Historyjka jest większa od tej 2-ki, i mniejsza od 8-ki. Zróbmy ją 5-ką”)
 • Szybkość – kilkanaście elementów można bez problemu oszacować w mniej niż godzinę.
 • Dane “z pierwszej ręki” – estymacja jest wykonywane przez ludzi, którzy będą realizować pracę i znakomicie rozumieją złożoność zagadnienia.
 • Zaangażowanie – jeżeli mamy podać wartość i później ją poprzeć argumentami, musimy dobrze zrozumieć zadanie.
 • Wykorzystanie wiedzy całego zespołu – dzięki przedyskutowaniu wymagań, członkowie zespołu znają i rozumieją zakres pracy w projekcie, są w stanie zlokalizować potencjalne braki oraz luki w proponowanym podejściu („a co nastąpi gdy…?”) i zaproponować alternatywne rozwiązanie.

Ponadto, a może nawet przede wszystkim Planning Poker to rodzaj rozrywki, odskoczni od tradycyjnych, formalnych, nudnych spotkań. Warto jednak pamiętać, że celem sesji szacowania jest przede wszystkim zrozumienie zakresu prac, a nie dostarczenie “liczb” dla Właściciela Produktu.


Talia kart “Planning Poker”

możesz nabyć wygodnie w naszym sklepie


Bibliografia

 • Cohn M. (2005). Agile estimating and planning, Prentice hall, New Jersy, USA
 • Cohn M. (2009). Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum, Addison-Wesley Professional; 1 edition, USA
 • Grenning J. (2002). Planning Poker or How to avoid analysis paralysis while release planning, Hawthorn Woods: Renaissance Software Consulting, nr 3
 • Kniberg H., Skarin M. (2009). Kanban and Scrum – Making the Most of Both, Enterprise Software Development, USA
 • Moløkken-Østvoldab K., Haugen N.C. (2008). Using planning poker for combining expert estimates in software projects, “Journal of Systems and Software”, nr 81
 • Wykowski T. (2019). Biznes Odczarowany, ProCognita, Kraków
 • Wieczorek J. (2017). Labirynty Scruma, Jacek Wieczorek Consulting, Poznań

Dodaj komentarz