Probabilistic forecasting

Probabilistic forecasting (prognozowanie statystyczne): metoda przewidywania przyszłych zdarzeń na podstawie znanych zdarzeń (jakie już miały miejsce w przeszłości). Na podstawie historycznych wartości Wskaźnika Dostaw oraz Czasu Dostarczania możemy stworzyć symulację z wykorzystaniem metody Monte Carlo.

Related Entries