Pull

Pull, Ssanie: sterowanie produkcją według faktycznego zapotrzebowania klienta. Procesy produkują tylko to co chce klient i w odpowiedniej ilości. Zlecenie produkcyjne trafia do jednego procesu […]

Push

Push, Pchanie: system produkcyjny oparty na prognozach, dążący do maksymalnego wykorzystania wydajności maszyny w efekcie powstają duże zapasy magazynowe surowca, wyrobów gotowych […]