Blog
Spotkania 1-1

Spotkania 1-1

Kilka kluczowych informacji o spotkaniach 1-1

Spotkania 1-1 to rozmowy, w których Scrum Master wspiera rozwój i produktywność członka zespołu. Spotkania te powinny być oparte na zaufaniu i otwartej komunikacji, a ich celem jest:

 • Poprawa wydajności i efektywności członka zespołu
 • Rozwijanie umiejętności i wiedzy członka zespołu
 • Budowanie relacji i zaufania między Scrum Masterem a członkiem zespołu

Częstotliwość spotkań

Częstotliwość spotkań 1-1 zależy od indywidualnych potrzeb członka zespołu i zespołu. Niektórzy członkowie zespołu mogą potrzebować spotkań częściej, aby uzyskać wsparcie i feedback, podczas gdy inni mogą być w stanie osiągnąć swoje cele bez regularnych spotkań.

Przygotowanie do spotkania

Przed każdym spotkaniem Scrum Master powinien przygotować listę pytań, które chce zadać członkowi zespołu. Przykładowe pytania to:

 • Jakie są Twoje cele na najbliższy sprint?
 • Jakie przeszkody napotykasz w swojej pracy?
 • Jak mogę Ci pomóc?

Przebieg spotkania

Scrum Master powinien prowadzić spotkanie w sposób otwarty i wspierający. Członek zespołu powinien mieć możliwość swobodnego dzielenia się swoimi przemyśleniami i obawami. Scrum Master powinien słuchać aktywnie i udzielać konstruktywnego feedbacku.

Podsumowanie spotkania

Na koniec spotkania Scrum Master powinien podsumować ustalenia i uzgodnić dalsze działania.

Przykładowe tematy spotkań

 • Obecne zadania i cele
 • Wyzwania i przeszkody
 • Rozwój osobisty i zawodowy
 • Sprawozdania z postępów
 • Potrzeby i oczekiwania

Pułapki

 • Ocenianie lub krytykowanie
 • Rozwiązywanie problemów za członka zespołu
 • Omawianie spraw zespołu

Jak powinny wyglądać spotkania 1-1?

Spotkania 1-1 powinny być zaplanowane i przygotowane. Czas trwania spotkania powinien wynosić około 30-60 minut.

Przed spotkaniem:

 • Scrum Master powinien przygotować pytania, które chce zadać członkowi zespołu.
 • Członek zespołu powinien przygotować listę tematów, które chce omówić.

Podczas spotkania:

 • Scrum Master powinien stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, powinien być aktywnie słuchającym i udzielać wsparcia.
 • Członek zespołu powinien swobodnie dzielić się swoimi opiniami i pomysłami.

Po spotkaniu:

 • Scrum Master powinien sporządzić notatki z rozmowy.
 • Scrum Master i członek zespołu powinni uzgodnić działania, które zostaną podjęte.

Kilka przykładowych tematów, które mogą być omówione na spotkaniach 1-1:

Rozwój zawodowy:
Scrum Master może wspierać członka zespołu w rozwoju jego umiejętności i wiedzy. Może to obejmować rozmowę o celach zawodowych, identyfikację obszarów do rozwoju i poszukiwanie możliwości rozwoju.

Praca zespołowa:
Scrum Master może pomagać członkowi zespołu w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą zespołową. Może to obejmować rozmowę o relacjach z innymi członkami zespołu, oczekiwaniach i wyzwaniach.

Proces Scrum:
Scrum Master może pomagać członkowi zespołu w zrozumieniu i stosowaniu procesu Scrum. Może to obejmować rozmowę o odpowiedzialnościach, artefaktach i wydarzeniach Scrum.

Ocena pracy:
Scrum Master może pomagać członkowi zespołu w ocenie jego pracy. Może to obejmować rozmowę o postępach, wyzwaniach i możliwościach rozwoju.

Podsumowanie

Spotkania 1-1 to cenny instrument, który może pomóc Scrum Masterowi w wspieraniu rozwoju i produktywności członków zespołu. Aby spotkania te były skuteczne, powinny być oparte na zaufaniu i otwartej komunikacji. Są one okazją do rozwoju i poprawy pracy członków zespołu. Scrum Master powinien wykorzystywać te spotkania do budowania relacji, wspierania rozwoju i rozwiązywania problemów.

Dodaj komentarz