5 A B C D F G H I J K L M O P R S T V W Z

5 S

5 S – Organizacja miejsca pracy – wg 5 kroków: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny.

5 Why

5 Why, 5 x Dlaczego: narzędzie do szukania przyczyny źródłowej problemu zadając pytania Dlaczego?

Batch

Batch: partia produkcyjna – produkcja masowa, wytwarzanie dużej partii i przekazywanie całej do kolejnego etapu.

Bottleneck

Bottleneck, Wąskie gardło: proces w strumieniu wartości, który blokuje wszystkie pozostałe, często najdłuższy proces.

Cycle Time

Cycle Time, Czas Cyklu (C/T): czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu.

Czas Cyklu

Czas Cyklu (ang. Cycle Time) C/T: czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu.

Czas Taktu

Czas Taktu (ang. Tact Time) T/T: tempo z jakim należy wytworzyć jedną sztukę, aby zrealizować zapotrzebowanie klienta.

FIFO

FIFO – First In First Out – zasada – co pierwsze weszło do procesu to opuści go jako pierwsze.