Supermarket

Supermarket: rodzaj magazynu działający zgodnie z zasadą FIFO, posiadający wyznaczone poziomy min – max, ze ściśle przypisaną lokalizacją.

Tact Time

Tact Time, Czas Taktu (T/T) – tempo z jakim należy wytworzyć jedną sztukę, aby zrealizować zapotrzebowanie klienta.

TPM

TPM (Total Productive Maintenance) – Totalne Utrzymanie Ruchu – metodologia utrzymania ruchu maszyn i urządzeń.

Wąskie gardło

Wąskie gardło (ang. Bottleneck): proces w strumieniu wartości, który blokuje wszystkie pozostałe, często najdłuższy proces.

WIP

WIP (work in proces) – zapas produktów w toku znajdujący się pomiędzy procesami.