5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Cycle Time

Cycle Time, Czas Cyklu (C/T): czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu.

Related Entries