5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Czas Cyklu

Czas Cyklu (ang. Cycle Time) C/T: czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu.

Related Entries