Heijunka

Heijunka – poziomowanie produkcji – minimalizowanie partii produkcyjnej przy ciągłym zapewnieniu dostępności produktów dla klienta.

Jidoka

Jidoka – „wbudowana jakość” – system mający zapewnić całkowitą kontrolę jakości w procesach poprzez eliminację możliwości powstania braku, rozwiązywaniu problemów i zatrzymywanie linii […]

Just in Time

Just in Time – „dokładnie na czas” – dostarczanie do klienta oczekiwanego przez niego produktu, w odpowiednim czasie i ilości, w miejscu i jakości przy jak najniższych kosztach.

Kanban

Kanban (1): Zlecenie produkcyjne/transportowe wywołane przez klienta w systemie ssącym. Kanban (2): metoda na zdefiniowanie, zarządzania i usprawniania dostarczania nieuchwytnej […]

Klient

Klient – każda osoba oczekująca na efekt naszej pracy. Klient zewnętrzny – klient poza naszym przedsiębiorstwem. Klient wewnętrzny – klient w ramach firmy […]