Blog
Co może dać połączenie Scruma z Kanbanem?

Co może dać połączenie Scruma z Kanbanem?

Scrum i Kanban to dwa popularne sposoby pracy zwinnej, które pomagają zespołom w efektywnym dostarczaniu wartości. Chociaż Scrum ma bardziej zdefiniowaną strukturę i ramy czasowe, Kanban oferuje większą elastyczność i ciągły przepływ pracy. Połączenie tych dwóch metod może przynieść szereg korzyści dla zespołów Scrumowych.

Wizualizacja i przejrzystość:

Kanban słynie z wizualizacji przepływu pracy za pomocą tablic. Tablica Kanbanowa ułatwia zespołowi Scrumowemu:

 • Śledzenie postępów w realizacji zadań
 • Identyfikację wąskich gardeł
 • Ustalanie priorytetów
 • Dostrzeganie zależności między zadaniami

Ograniczenie pracy w toku (WIP):

Kanban nakłada limity na liczbę zadań, które mogą znajdować się w danym etapie jednocześnie. Pozwala to na:

 • Skupienie się na priorytetach
 • Unikanie przeciążenia zespołu
 • Szybsze dostarczanie wartości

Ciągłe doskonalenie:

Kanban kładzie nacisk na ciągłe ulepszanie procesu. Zespoły Scrumowe mogą wykorzystać:

 • Retrospektywy do identyfikacji obszarów do poprawy
 • Eksperymenty z nowymi rozwiązaniami
 • Wdrażanie zmian w sposób iteracyjny

Elastyczność i dopasowanie do potrzeb:

Kanban jest bardzo elastyczną metodą, którą można dostosować do specyfiki danego projektu i zespołu. Zespoły Scrumowe mogą:

 • Dopasować kolumny na tablicy Kanbanowej do swojego procesu
 • Używać różnych narzędzi do zarządzania tablicą
 • Ustalać limity WIP w poszczególnych kolumnach

Wzmocnienie komunikacji i współpracy:

Kanban promuje komunikację i współpracę między członkami zespołu. Tablica Kanbanowa staje się centralnym punktem wymiany informacji, co ułatwia:

 • Uzgadnianie priorytetów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Wspólną odpowiedzialność za rezultaty

Połączenie Scruma i Kanbanu może przynieść następujące korzyści:

 • Zwiększenie produktywności i efektywności
 • Lepsze zarządzanie priorytetami
 • Szybsze dostarczanie wartości
 • Wzrost motywacji i zaangażowania zespołu
 • Lepsza komunikacja i współpraca

Przykładowe zastosowanie Kanbanu w zespole Scrumowym:

 • Użyj tablicy Kanban do śledzenia zadań w sprincie
 • Ogranicz liczbę zadań w toku dla każdego etapu (np. “Do zrobienia”, “W toku”, “Gotowe”)
 • Używaj kart Kanban do wizualizacji zadań i ich priorytetów.

Kanban może być cennym uzupełnieniem dla zespołów Scrumowych, które chcą zwiększyć swoją efektywność i elastyczność. Połączenie tych dwóch metod może zapewnić lepszą wizualizację przepływu pracy, ograniczenie pracy w toku, ciągłe doskonalenie, a także wzmocnić komunikację i współpracę w zespole.

Połączenie Scruma i Kanbanu może stworzyć potężne środowisko pracy dla zespołów Agile. Zwiększa to przejrzystość, elastyczność i efektywność, co pozwala na szybsze dostarczanie wartości i lepsze rezultaty projektów.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest dostosowanie metod do specyfiki zespołu i projektu. Eksperymentuj z różnymi narzędziami i technikami, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej organizacji.

Tags :

Dodaj komentarz