Blog
Czym jest priorytetyzacja?

Czym jest priorytetyzacja?

Priorytetyzacja polega na określeniu ważności i pilności zadań. Pozwala to na skupienie się na zadaniach, które są najważniejsze i muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności.

Istnieją różne metody priorytetyzacji, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Niektóre z najpopularniejszych metod to:

 • Macierz Eisenhowera – polega na podzieleniu zadań na cztery kategorie: ważne i pilne, ważne i niepilne, nieważne i pilne oraz nieważne i niepilne.
 • Metoda ABCDE – polega na podzieleniu zadań na pięć kategorii: A – najważniejsze, B – ważne, C – mniej ważne, D – mało ważne, E – nieistotne.
 • Metoda Kano – polega na ocenie zadań pod kątem ich wpływu na zadowolenie klienta.
 • Metoda MoSCoW – polega na podzieleniu zadań na cztery kategorie (Must, Should, Could, Won’t),
 • Metoda 4P – polega na określeniu zadań pod kątem ich priorytetu, planowania, osoby, która będzie je wykonywać oraz zasobów, których będą wymagać.

Priorytetyzacja jest ważna w każdej dziedzinie życia, w tym w pracy, nauce i życiu prywatnym. Pozwala ona na efektywniejsze wykorzystanie czasu i osiąganie lepszych rezultatów.

Oto kilka korzyści, płynących z priorytetyzacji:

 • Efektywniejsze wykorzystanie czasu – priorytetyzacja pozwala skupić się na zadaniach, które są najważniejsze i muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności. Dzięki temu można uniknąć marnowania czasu na zadania, które nie są istotne.
 • Osiąganie lepszych rezultatów – skupienie się na najważniejszych zadaniach pozwala osiągnąć lepsze rezultaty.
 • Mniejsze stres i frustracja – priorytetyzacja pomaga utrzymać kontrolę nad zadaniami i unikać poczucia przytłoczenia.
 • Wzrost motywacji – priorytetyzacja pomaga osiągać cele i daje poczucie satysfakcji.

Macierz Eisenhowera

Macierz Eisenhowera, znana również jako kwadrat Eisenhowera lub macierz zarządzania czasem, to narzędzie do priorytetyzacji zadań, które pomaga podzielić zadania na cztery kategorie:

 • Ważne i pilne – zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, ponieważ są istotne i wymagają natychmiastowego działania.
 • Ważne, ale niepilne – zadania, które należy zaplanować na później, ale są nadal ważne.
 • Nieważne, ale pilne – zadania, które nie są ważne, ale wymagają natychmiastowego działania.
 • Nieważne i niepilne – zadania, które można porzucić.

Aby wykorzystać macierz Eisenhowera do priorytetyzacji zadań, należy wykonać następujące kroki:

 1. Wypisz wszystkie zadania, które musisz wykonać.
 2. Ocenij każde zadanie pod kątem jego ważności i pilności.
 3. Przydziel każde zadanie do odpowiedniej ćwiartki macierzy.
 4. Skoncentruj się na zadaniach z ćwiartki “Ważne i pilne”.

Oto przykład wykorzystania macierzy Eisenhowera:

 • Ćwiartka “Ważne i pilne”:
  • Wykonanie raportu finansowego przed terminem.
  • Naprawa zepsutego komputera.
  • Rozmowa z klientem, który jest niezadowolony z produktu.
 • Ćwiartka “Ważne, ale niepilne”:
  • Przygotowanie planu na przyszły rok.
  • Szkolenie pracowników z nowego oprogramowania.
  • Rozwój nowych produktów lub usług.
 • Ćwiartka “Nieważne, ale pilne”:
  • Odpisanie na e-maile od znajomych.
  • Odebranie telefonu od telemarketera.
  • Uporządkowanie biurka.
 • Ćwiartka “Nieważne i niepilne”:
  • Przeczytanie artykułu w gazecie.
  • Oglądanie filmu.
  • Gra w gry.

Zalety metody priorytetyzacji zadań przy pomocy macierzy Eisenhowera:

 • Jest to prosta i łatwa do zrozumienia metoda.
 • Pozwala na szybkie i skuteczne priorytetyzowanie zadań.
 • Pomaga skupić się na zadaniach, które są najważniejsze.

Wady metody priorytetyzacji zadań przy pomocy macierzy Eisenhowera:

 • Nie uwzględnia wszystkich czynników, które mogą wpływać na ważność i pilność zadania.
 • Może być trudne do zastosowania w przypadku złożonych zadań.

Metoda ABCDE

To metoda, która polega na podzieleniu zadań na pięć kategorii:

 • A – zadania najważniejsze, które mają największy wpływ na osiągnięcie celów.
 • B – zadania ważne, które również mają duży wpływ na osiągnięcie celów.
 • C – zadania mniej ważne, które mają średni wpływ na osiągnięcie celów.
 • D – zadania mało ważne, które mają mały wpływ na osiągnięcie celów.
 • E – zadania nieistotne, które nie mają żadnego wpływu na osiągnięcie celów.

Metoda ABCDE jest podobna do macierzy Eisenhowera, ale oferuje bardziej szczegółowe rozróżnienie pomiędzy zadaniami.

Metoda Kano

To metoda, która polega na ocenie zadań pod kątem ich wpływu na zadowolenie klienta. Zadania są podzielone na trzy kategorie:

 • Funkcjonalne – zadania, które są niezbędne do prawidłowego działania produktu lub usługi.
 • Pożądane – zadania, które nie są niezbędne, ale poprawiają zadowolenie klienta.
 • Ekscytujące – zadania, które wykraczają poza oczekiwania klienta i wywołują u niego pozytywne emocje.

Metoda Kano pomaga skupić się na zadaniach, które mają największy wpływ na zadowolenie klienta.

Metoda MoSCoW

Metoda MoSCoW jest metodą priorytetyzacji zadań, która polega na podzieleniu zadań na cztery kategorie:

 • Must (musi być) – zadania, które są niezbędne do osiągnięcia celu.
 • Should (powinno być) – zadania, które są ważne, ale nie są niezbędne.
 • Could (mógłoby być) – zadania, które są mniej ważne, ale mogą być wykonane, jeśli będzie czas i zasoby.
 • Won’t (nie będzie) – zadania, które nie są ważne i nie powinny być wykonywane.

Metoda MoSCoW jest prosta i intuicyjna w użyciu. Aby zastosować tę metodę, należy dla każdego zadania ocenić jego ważność i pilność. Ważność zadania to jego wpływ na osiągnięcie celu. Pilność zadania to czas, w jakim musi zostać ono wykonane.

Zadania, które są oznaczone jako Must, są najważniejszymi zadaniami, które muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności. Zadania, które są oznaczone jako Should, są ważnymi zadaniami, które powinny zostać wykonane, jeśli będzie czas i zasoby. Zadania, które są oznaczone jako Could, są mniej ważnymi zadaniami, które mogą być wykonane, jeśli będzie czas i zasoby. Zadania, które są oznaczone jako Won’t, są zadaniami, które nie są ważne i nie powinny być wykonywane.

Metoda MoSCoW jest często stosowana w projektach informatycznych, ale może być również stosowana w każdej dziedzinie życia.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w zastosowaniu metody MoSCoW:

 • Określ cele, które chcesz osiągnąć. Dzięki temu będziesz mógł określić, które zadania są dla Ciebie najważniejsze.
 • Rozważ wszystkie czynniki, które wpływają na ważność i pilność zadań. Do czynników tych należą między innymi: wpływ na osiągnięcie celu, czas realizacji, zasoby i zaangażowanie osób.
 • Bądź realistyczny w ocenie ważności i pilności zadań. Nie przeszacowuj ani nie niedoszacowuj ważności zadań.

Metoda MoSCoW jest skutecznym narzędziem, które może pomóc Ci w priorytetyzacji zadań i efektywniejszym wykorzystaniu czasu.

Metoda 4P

To metoda, która polega na określeniu zadań pod kątem ich:

 • Priorytetu – ważności i pilności zadania.
 • Planowania – stopnia złożoności i przygotowania zadania.
 • Persony – osoby, która będzie wykonywać zadanie.
 • Przyborów – zasobów, których będzie wymagać wykonanie zadania.

Metoda 4P pomaga uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które wpływają na priorytetyzację zadań.

Podsumowanie:

Która metoda priorytetyzacji zadań jest najlepsza? To zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb. Niektórzy ludzie wolą proste i intuicyjne metody, takie jak macierz Eisenhowera. Inni preferują metody bardziej złożone, które pozwalają na dokładniejsze określenie ważności i pilności zadań.

Dodaj komentarz