Blog
Kult Cargo

Kult Cargo

Kult cargo to religia, która rozwinęła się wśród ludów Melanezji w XX wieku. Kult ten opiera się na wierze w to, że bogowie lub duchy sprowadzą z nieba towary i bogactwa, takie jak samoloty, samochody, ubrania i żywność.

Pochodzenie kultu cargo

Kult cargo wywodzi się z czasów II wojny światowej, kiedy na wyspy Melanezji przybyli żołnierze alianccy. Żołnierze ci przywieźli ze sobą nowoczesne technologie i towary, które były dla tubylców czymś zupełnie nowym. Tubylcy zaczęli wierzyć, że te towary są darem od bogów lub duchów.

Kult cargo charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Wiara w to, że bogowie lub duchy sprowadzą z nieba towary i bogactwa.
 • Budowa pasów startowych i innych obiektów, które mają pomóc bogom w wylądowaniu.
 • Organizowanie ceremonii i rytuałów, które mają na celu przywołanie bogów lub duchów.

Rozprzestrzenianie się kultu cargo

Kult cargo szybko rozprzestrzenił się na inne wyspy Melanezji. W latach 50. i 60. XX wieku kult ten pojawił się również w innych częściach świata, takich jak Afryka i Ameryka Południowa.

Przyczyny powstawania kultu cargo

Kult cargo jest złożonym zjawiskiem, które ma wiele przyczyn. Do najważniejszych przyczyn należą:

 • Kontakt z cywilizacją zachodnią.
 • Klęski żywiołowe i inne nieszczęścia.
 • Nierówności społeczne.

Wpływ kultu cargo

Kult cargo miał znaczący wpływ na życie społeczne i religijne ludów Melanezji. Kult ten przyczynił się do zmian w kulturze i tradycji tych ludów. Wierzenia te, to złożone i interesujące zjawisko religijne. Kult ten jest przykładem, jak ludzie mogą interpretować świat w nowy i nieoczekiwany sposób.

Kult cargo a Agile

Kult cargo to termin, który odnosi się do sytuacji, w której ludzie przypisują magiczne właściwości przedmiotom lub praktykom, które nie mają rzeczywistej wartości. W kontekście wdrażania zwinności w
organizacjach, nieprawidłowości mogą być postrzegane jako kult cargo, jeśli są one stosowane bez zrozumienia ich prawdziwego celu lub wartości.

Oto kilka przykładów nieprawidłowości we wdrażaniu zwinności, które można odnieść do kultu cargo:

 • Akceptacja praktyk zwinności bez zrozumienia ich podstaw – na przykład, organizacja może wprowadzić codzienne standupy, ale nie zrozumieć, dlaczego są one ważne.
 • Stosowanie narzędzi i technik zwinności bez dostosowania ich do specyfiki organizacji – na przykład, organizacja może wprowadzić Kanban, ale nie uwzględnić w nim specyficznych potrzeb biznesowych.
 • Wymiana metodyki pracy na inną zwinną bez dokładnej oceny, czy jest ona odpowiednia dla organizacji – na przykład, organizacja może przejść z Scruma na Kanban, ale nie przeanalizować, czy ta zmiana rzeczywiście przyniesie korzyści.

Wszystkie te przykłady wskazują na to, że organizacja nie rozumie, w jaki sposób zwinność może pomóc jej w osiągnięciu celów. Zamiast tego, skupia się na zewnętrznych aspektach zwinności, takich jak narzędzia i techniki, bez zrozumienia ich prawdziwej wartości.

Jak zapobiegać kultowi cargo?

Aby uniknąć nieprawidłowości we wdrażaniu zwinności, ważne jest, aby organizacje dokładnie zrozumieły podstawy zwinności i dopasowały je do swoich potrzeb. Należy również pamiętać, że zwinność to nie tylko zestaw narzędzi i technik, ale także sposób myślenia i działania. Organizacje, które naprawdę chcą odnieść sukces w wdrażaniu zwinności, muszą zmienić swoją kulturę i podejście do pracy.

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc organizacjom uniknąć nieprawidłowości we wdrażaniu zwinności:

 • Zacznij od zrozumienia podstaw zwinności – przed rozpoczęciem wdrażania zwinności, ważne jest, aby organizacja dokładnie zrozumiała jej podstawy. Można to zrobić poprzez udział w szkoleniach, czytanie książek i artykułów oraz rozmowy z innymi organizacjami, które wdrożyły zwinność.
 • Dopasuj zwinność do specyfiki organizacji – zwinność nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, które sprawdzi się w każdej organizacji. Należy dopasować ją do specyfiki organizacji, jej celów i potrzeb. Włącz pracowników w proces wdrażania – pracownicy są kluczowi dla sukcesu wdrażania zwinności. Dlatego ważne jest, aby włączyć ich w proces wdrażania i zaangażować w jego realizację.
 • Bądź gotów na zmiany – wdrażanie zwinności wymaga zmian w kulturze i podejściu do pracy. Organizacje muszą być gotowe na te zmiany i być otwarte na nowe pomysły.

Jeśli organizacje będą przestrzegać tych wskazówek, będą miały większe szanse na uniknięcie nieprawidłowości we wdrażaniu zwinności i osiągnięcie sukcesu w tym procesie.

Dodaj komentarz