Blog
Jak usprawnić pracę zespołową?

Jak usprawnić pracę zespołową?

Często, gdy myślimy o współpracy interdyscyplinarnej, wyobrażamy sobie elastyczny proces w środowisku biznesowym, w którym każdy członek zespołu wykonuje swoją część pracy.

Prawda jest taka, że ​​współpraca nie zawsze jest taka łatwa. Stworzenie kultury, w której członkowie zespołu zgłaszają różnorodne pomysły i koncepcje, gdzie są zachęcani do szczerej i żarliwej debaty nad tymi pomysłami, i gdzie ostatecznie zespół znajduje najlepsze rozwiązanie, może być trudne. Jednak pomimo trudności w zarządzaniu współpracą w realnym świecie, badania pokazują, że gdy Twój zespół współpracuje dobrze, osiągacie lepsze efekty i wyniki biznesowe.

Już teraz poznaj zalety współpracy interdyscyplinarnej

Dzisiejsza kultura pracy opiera się na zwinności, elastyczności i szybkości, a dostęp do różnorodnych umiejętności poprzez pracę zespołową to sposób na realną współpracę.

Interdyscyplinarna praca zespołowa wiąże się z wyzwaniami, ale jest o co walczyć. Firmy mogą wykorzystać swoją zróżnicowaną bazę wiedzy i najwyższy potencjał, angażować i wspierać pracowników, budować prawdziwe przywództwo i innowacyjność, a ostatecznie uzyskać przewagę konkurencyjną na swoim rynku. Skorzystaj z powyższych wskazówek i najlepszych praktyk, aby już dziś czerpać pełne korzyści ze współpracy interdyscyplinarnej w swoim miejscu pracy.

Na czym polega zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników to coś więcej niż tylko wiedza, czy ktoś lubi swoją pracę, czy nie. Pomiar zaangażowania pracowników pozwala wiedzieć, jak bardzo są oni zaangażowani w biznes i jego sukces. Mówi ci, jak są zmotywowani i jak emocjonalnie są zaangażowani w pracę, którą wykonują.

Aby pracownicy byli zaangażowani, powinni być zmotywowani do ciężkiej pracy na rzecz wspólnego celu, zgodnego z wizją firmy. Powinni być oddani wartościom, które reprezentuje ich organizacja. Zaangażowani pracownicy będą mieli jasny obraz i zrozumienie celów wykonywanej pracy.

Zrozumienie poziomu zaangażowania jest pierwszym krokiem do wykorzystania tej wiedzy na swoją korzyść. Kolejnym krokiem jest praca nad poprawą zaangażowania pracowników w organizacji lub firmie. Z punktu widzenia menedżera, rozwój pracowników, którzy są nie tylko szczęśliwi, ale także zaangażowani i zmotywowani do pracy, usunie niejedną przeszkodę na drodze do sukcesu.

Czego potrzebują pracownicy, aby czuć się zaangażowani?

Kilka czynników do rozważenia w tym obszarze to firma i jej przywództwo. Nie możesz oczekiwać, że Twoi pracownicy zaangażują się, jeśli nie ma jasnego i zdecydowanego przesłania, które mogliby przyjąć. Zanim zaczniesz mierzyć ich poziom zaangażowania, zadaj sobie następujące pytania:

 • Czy cele i wizje Twojej firmy są jasne i zwięzłe?
 • Czy pracownicy rozumieją te cele?
 • Czy istnieje wyraźny związek między pracą pracownika a celami firmy?
 • Czy pracownicy widzą, jak ich praca ostatecznie przyczynia się do sukcesu firmy?
 • Czy kierownictwo organizacji jest obecne i potrafi zmotywować pracowników?
 • Czy menedżerowie są wyposażeni w umiejętności potrzebne do poprowadzenia zespołu do sukcesu?

Dlaczego zaangażowanie pracowników jest ważne?

Potrzeba posiadania zadowolonych pracowników często wystarczy menedżerom, ale utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników jest ważne z wielu powodów. Kiedy Twoi pracownicy są zaangażowani, środowisko pracy staje się miejscem pozytywnych postaw.

Kiedy pracownicy są zaangażowani, poprawia się atmosfera w biurze, ich działania są niezawodne, a wewnętrzne spory są minimalne, jeśli w ogóle nie istnieją. Zaangażowani pracownicy czują się częścią zespołu i pracują razem, aby pomóc doprowadzić firmę do pomyślnych rezultatów.

Jak angażować pracowników?

Poznaj ich

Brzmi prosto i tak jest! Spędzanie czasu z pracownikami i poznawanie ich to łatwy i skuteczny sposób na zaangażowanie pracowników. Poznanie ich rodzin, pochodzenia i osobistych celów pozwoli Ci jako menedżerowi nawiązać z nimi silniejsze relacje. Znajdź czas w ciągu dnia na przywitanie, zapytaj, jak radzą sobie ich rodziny lub zapytaj o ich hobby. Jest to szybka i prosta praktyka, która może sprawić, że pracownik poczuje, że jego obecność jest istotna i że troszczysz się o niego jako o indywidualną osobę. Badania pokazują, że pracownicy, którzy czują się docenieni, są zwykle bardziej zaangażowani w swoją pracę i wyniki.

Dostarcz im narzędzi do sukcesu

Jako menedżer musisz nie tylko nadzorować różne aspekty biznesu, ale powinieneś mieć pewność, że Twoi pracownicy rozumieją, co robią. Szkolenie w zakresie ich konkretnych stanowisk może zapewnić im większą pewność co do tego, co robią. Gdy jeden z członków zespołu nie jest pewien, co zrobić lub jak poradzić sobie z sytuacją, produktywność może spaść, gdy będą próbować rozwiązać sytuację. Jeśli problemem stanie się zbyt przytłaczający, istnieje możliwość, że mała przeszkoda stanie się znacznie większą blokadą. Nawet jeśli potrzebny jest dodatkowy coaching lub szkolenie, zapewnienie pracownikom solidnych podstaw do realizacji przyszłych zadań jest dobrym krokiem w kierunku zwiększenia ich zaangażowania.

Niech wiedzą, jak radzi sobie firma

Pracownicy stanowią trzon przedsiębiorstwa i niejednokrotnie od nich zależeć będzie jego sukces lub porażka. Aby mieli żywotny interes w tym, aby firma dobrze sobie radziła, powinni być świadomi jej sukcesów, obaw i zmagań. Przekaż pracownikom informacje nie tylko o owocnych przedsięwzięciach firmy, ale także tych, które nie wyszły tak dobrze. Umożliwienie zespołowi poznania, co działa, a co nie, daje mu możliwość rozwijania nowych pomysłów na słabsze obszary i dalszego aktywnego działania w sektorach, które dobrze funkcjonują.

Pozwól im rosnąć

Przeprowadziłeś z nimi rozmowę kwalifikacyjną. Dostrzegłeś potencjał w ich umiejętnościach, które mogą pomóc Twojej firmie w rozwoju. Zespół, który zebrałeś, został wybrany nie bez powodu. Teraz, jako ich menedżer, musisz pozwolić im popisać się swoimi umiejętnościami i zdolnością do wykonania przydzielonych zadań. Daj im możliwość rozwijania się i wykonywania pracy w najlepszy sposób, jaki znają. Unoszenie się w powietrzu i mikrozarządzanie przyniosą tylko dodatkowy stres, a jest to stan, pod którym nikt nie może dobrze pracować. Jeśli pracownik przyjdzie do Ciebie z propozycją lub pomysłem, który może nie być po twojej mysli, zdecyduj się odpowiedzieć w sposób, który nie zniechęci go do dalszego rozwijania innych koncepcji. Zachęcanie i docenianie ich pracy jest ważne, tym bardziej, gdy musisz odrzucić ich pierwszą propozycję.

Wspieraj ich i przyznany przez siebie autorytet

Wiele firm ma różne poziomy zarządzania, z których każdy wymaga, aby ktoś odpowiadał przed kimś innym. Jedną z ważnych praktyk angażowania pracowników, o których należy pamiętać, jest wspieranie pracowników w trudnej sytuacji. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, pracownicy będą musieli zmierzyć się z przeciwnościami losu zarówno ze strony Twoich klientów, jak i innych pracowników. Jako menedżer możesz być zmuszony do interwencji w celu naprawienia sytuacji, a czasami może to oznaczać wybór strony. Zadanie, to nie zawsze jest łatwe, ale wspieranie pracownika i egzekwowanie wszelkich wyznaczonych przez niego uprawnień jest ważne dla hierarchii przywództwa w firmie. Jak również ich poczucie wsparcia w pracy, którą starają się wykonać.

Doceń swój zespół i jego ciężką pracę

Menedżer uznający i doceniający dobrze wykonaną pracę jest niezbędnym motywatorem przy opracowywaniu najlepszych praktyk angażowania pracowników. Aby odnieść sukces jako menedżer, dobrze jest zrozumieć, jaka forma uznania jest najlepsza dla Twojego personelu. W tym względzie słowa zachęty mogą być bardzo pomocne. „Dobra robota” lub „dziękuję za wykonane  zadanie” mogą być tym, czego ten pracownik potrzebował, aby pójść do przodu lub kontynuować pracę równie dobrze w kolejnym projekcie. Idąc o krok dalej, rozważ zorganizowanie dnia uznania pracownika lub, jeśli firma może, spróbuj zaoferować premię pieniężną tym, którzy naprawdę wykraczają poza standardy. Uznanie pomaga w kształtowaniu pozytywnych postaw i zdrowych zachowań w miejscu pracy, co jest kluczowym czynnikiem w podnoszeniu poziomu zaangażowania pracowników.

Zachęcaj do pracy zespołowej wśród pracowników

Nie bez powodu ludzie gromadzą się w sportach zespołowych. Kiedy grupa ludzi zbiera się, aby wygrać wielki mecz, często pojawia się zaraźliwe uczucie, które obejmuje wszystkich wokół nich — od kolegów z drużyny po fanów — poczucie koleżeństwa i sukcesu rozprzestrzenia się na masy. To samo można powiedzieć o środowisku pracy. Gdy znaczący klient potrzebuje Twoich usług, zbudowanie silnego zespołu pracowników daje im poczucie większego celu. Zebranie ich razem do pracy na rzecz dużego celu firmy może być niezwykle satysfakcjonujące i pozwala im kreować pomysły, które w efekcie zaspokoją potrzeby twojego klienta. Dodaje im to poczucie współpracy, rozwagi i zaufania nie tylko do siebie nawzajem, ale do całej firmy.

Znajdź pracowników, którym zależy na kliencie

Badania pokazują, że zaangażowani pracownicy mogą zapewnić wyjątkową obsługę klienta. W dzisiejszym świecie, w którym prawie wszystko jest cyfrowe lub online, obsługa klienta może być kwestią drugorzędną. Jednakże, jeśli spojrzysz na firmy odnoszące największe sukcesy, ich pracownicy utrzymują doskonałą jakość usług dla swoich klientów. Dobrym sposobem na motywowanie pracowników do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych jest sporadyczne badanie bazy klientów, aby dowiedzieć się, które obszary wymagają poprawy. Jeśli Twoi pracownicy dbają o obawy klientów, chętniej wychodzą poza granice, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów klientów. 

Słuchaj opinii pracowników i działaj na ich podstawie

Słuchanie tego, co mają do powiedzenia Twoi klienci, jest ważne, podobnie jak słuchanie pracowników. Regularne spotkania w celu ustalenia, które obszary środowiska pracy wymagają poprawy, są ważnym elementem utrzymania zaangażowania pracowników w firmie. Korzystając z ankiet oraz comiesięcznych spotkań, przekazanie pracownikom głosu ma kluczowe znaczenie, aby poczuli się częścią firmy. Jeśli w wewnętrznych działaniach firmy zaistnieje sytuacja, która nie zostanie zauważona lub nie zaadresowana przez kierownictwo, wysyła to niekorzystną informację do pracowników. Jeśli wiedzą oni, że kierownictwo się troszczy i potrafi usłyszeć ich obawy, będą nadal utrzymywać wysoki poziom zaangażowania, zamiast popadać w przygnębienie i brak aktywności.

Stwórz środowisko pracy wolne od strachu

Wiele firm i przedsiębiorstw działa w środowisku opartym na wynikach. Taka atmosfera sprzyja narastaniu strachu i niepewności. Dlatego utrzymanie stałego zaangażowania pracowników jest szczególnie ważne. Umożliwienie pracownikom dokonywania wyborów bez konieczności eskalowania wszystkiego w górę łańcucha dowodzenia, tworzy wspaniałe chwile w ich karierze. Środowiska oparte na wydajności mogą również prowadzić do strachu przed naganą, jeśli ich decyzja nie powiedzie się. Zarządzanie firmą, w której pracownicy są karani za błędy lub zły wybór, jest bezpieczną strategią, aby pracownicy byli niezaangażowani i niechętni do podejmowania ryzyka, zwykle koniecznego do odniesienia sukcesu. To kolejna okazja do wybrania życzliwszego, bardziej pozytywnego podejścia do pracowników, które nadal może być skuteczne, bez zmniejszania ich zaangażowania.

Motywuj, inspiruj i trenuj swoich pracowników

Twoi pracownicy powinni rozumieć nie tylko zakres swojej pracy, ale jako ich przełożony, Ty też powinieneś. Tworzenie pozytywnego środowiska pracy zaczyna się od szczęśliwych pracowników, ale na tym się nie kończy. Ton nadaje kadra kierownicza od samego początku, a dobrym sposobem na osiągnięcie pozytywnego tonu jest bycie kimś więcej niż szefem; być najlepszym trenerem, jakiego mogliby mieć. Jeśli zobaczysz pracownika zmagającego się z jakimś zadaniem, podejdź do niego, aby sprawdzić, czy możesz w jakikolwiek sposób pomóc. Niezależnie od tego, czy jest to klepnięcie po plecach i słowa otuchy, które zachęcają ich do dalszych prób, czy oferują wskazówki dotyczące zasad i procedur, będą oni postrzegać Twoją chęć pomocy jako troskę o ich stan umysłu, a także o sukces firmy. Wiele osób, które odnosiły sukcesy za wybitne osiągnięcia, miało za sobą dobrego trenera lub mentora. Bądź trenerem dla swoich pracowników.

Niech pokażą Ci, jak dobrze potrafią przewodzić

W pewnym momencie wszyscy odkręcają o roweru boczne kółka i po prostu jadą. Jako menedżer spotkasz się z sytuacją, kiedy będziesz musiał pozwolić swojemu zespołowi przejąć sterowanie i samodzielnie poprowadzić prezentację. Aby Twoi pracownicy czuli pasjęw swojej pracy i dążyli tylko do najlepszych wyników, muszą wiedzieć, że firma w nich wierzy. Dobrym sposobem na pokazanie im tego jest umożliwienie im zaprezentowania samozarządzania i umiejętności bez ingerencji menedżerów lub właścicieli w firmie. Jeśli nie czują się pewnie, pomóż im prowadzić i zachęcać, aż to zrobią. Nawet jeśli wynik nie jest zgodny z oczekiwaniami, doceń ich wysiłek, jednocześnie zapewniając konstruktywną krytykę, aby pomóc im się rozwijać.

Zachęcaj do rozwoju osobistego

Często jest tak, że ludzie którzy pracują dla danej firmy, robią to tylko z konieczności otrzymania wynagrodzenia. Firmy, które dbają o pracowników z określonymi zestawami umiejętności, prawdopodobnie nie zmierzą się z tym problemem. Jednak nadal może to być problem z niektórymi pracownikami. Gdy poznasz swoich pracowników, możesz dowiedzieć się o ich hobby i zainteresowaniach, może nawet poznasz ich plany na życie. Pomyśl o firmie i różnych obszarach, w których może się ona specjalizować. Czy jest lepsze miejsce dla tego pracownika na zastosowanie tych dodatkowych umiejętności? Czy któraś z sekretarek uwielbia projektowanie graficzne? Może pracownik magazynu chce zrobić więcej, podnosząc swoje wykształcenie, aby lepiej służyć firmie jako kierownik dystrybucji. Pomaganie tym pracownikom w dotarciu do miejsca w firmie nie tylko wspomaga ich w rozwoju, ale także pozwala zatrzymać ich wśród współpracowników, dzięki czemu możesz podnieść poziom ich zaangażowania.

Jak usprawnić współpracę zespołową

Zespół to grupa osób współpracujących ze sobą, aby osiągnąć te same cele. Nie jest to tak proste, jak się wydaje, ale może przynieść pomyslne rezultaty, takie jak dotrzymanie terminów, zmniejszenie kosztów i wykonanie znacznie bardziej efektywnej pracy. Powszechnie panuje przekonanie, że kluczem do osiągnięcia tego wszystkiego jest po prostu zatrudnienie grupy mądrych ludzi. Jednak niekoniecznie tak osiąga się cele. Jeśli jednostki nie wiedzą, jak współpracować z innymi bez pojawiających się od czasu do czasu konfliktów, nie ma znaczenia, czy są niezwykle inteligentne czy wysoko wykwalifikowane.

Praca zespołowa polega na pomyślnym osiągnięciu wszystkich celów organizacji, nie w pojedynkę, ale raczej wspólnie. Spełnienie oczekiwań w grupie może być o wiele trudniejsze niż w pojedynkę. Jest o wiele mniej do rozważenia, gdy jedyną osobą odpowiedzialną jesteś ty.

Ustaw jasne i precyzyjne cele

Zespół musi jasno określić cele swojej organizacji. Wszelkie nieporozumienia lub niewłaściwe informacje dotyczące celów, które należy osiągnąć, mogą utrudnić postęp w ichosiąganiu.

Najlepiej byłoby, gdyby zespół codziennie omawiał, co musi osiągnąć, aby każdy członek był w pełni świadomy i wiedział to samo.

Wysłuchaj każdą osobę

Aby zespół odniósł jednomyślny sukces, każdego trzeba wysłuchać i traktować jednakowo. Oznacza to, że każdą opinię, bez względu na to, jak bardzo różni się od innych opinii, należy uznać i uszanować. To nie tylko zachęca wszystkich do udziału, ale także przynosi nowe i różnorodne pomysły na stół.

Komunikacja jest ważna

Kiedy jakiś pomysł nie jest odpowiedni z ważnego powodu, należy to zakomunikować. Gdy dana osoba myśli, że ma lepszy pomysł niż to, do czego dąży, powinna to zakomunikować. Jeśli ktoś jest zdezorientowany tym, co się dzieje, powinien dążyć do porozumienia. Nie można lekceważyć wagi komunikacji. Kiedy członkowie zespołu nie komunikują się ze sobą, bardzo łatwo powstają konflikty. Jednak, gdy każdy czuje się swobodnie w komunikacji, pomysły — niezależnie od tego, jak różne mogą być — są przekazywane bez wahania.

Posłuchaj zanim zaczniesz mówić

Aby zespół mógł skutecznie funkcjonować, bardzo ważne jest, aby członkowie aktywnie słuchali, a nie tylko mówili. Słuchanie może nie tylko sprawić, że ktoś dużo się nauczy, ale może również spowodować, że mówca poczuje się słyszany i zachęci go to do większego udziału. Ponadto może również pomóc osobom słuchającym zrozumieć, skąd pochodzi osoba mówiąca i połączyć się z nią w sposób, który w innym przypadku nie byłby możliwy. Należy również wysłuchać konstruktywnej krytyki; pomaga członkom zespołu rozwijać się i uczyć od siebie nawzajem.

Porozmawiaj o misji

Misję grupy grupy trzeba omawiać często. Należy robić to dlatego, że nie tylko daje to perspektywę, ale także motywuje zespół do cięższej i bardziej wydajnej pracy.

Zarządzaj konfliktem

Nie można całkowicie wyeliminować konfliktu między grupami współpracujących jednostek. Można nim jednak skutecznie zarządzać. Konflikty powinny być rozwiązywane całkowicie, aby nie pozostało napięcie między członkami zespołu. To napięcie może mieć tragiczny wpływ na produktywność grupy. Tworzy przepaście, a ludzie odmawiają współpracy, znacząco zaburzając wydajność pracy i możliwość realizacji celów.

Zadbaj o odpowiednie rozłożenie obowiązków

Jeśli zespół dąży do tego samego celu, obowiązki każdego członka trzeba rozdzielić sprawiedliwie. Oznacza to, że każdy powinien mieć równe zadania. Sprawa nie powinna być taka, że ​​jedna osoba pracuje więcej niż druga. Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że każda osoba ma inne mocne i słabe strony. Niektórzy mogą być dobrymi planistami, a inni mogą być dobrzy w przemawianiu przed dużą publicznością. Dlatego obowiązki należy podzielić według mocnych stron, bo tak zespół może odnieść największe sukcesy.

Pociągaj innych do odpowiedzialności

Każda osoba w zespole powinna być świadoma, że ​​zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli nie osiągnie określonych celów. Podobnie, jeśli członek nie wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności lub nie współpracuje z pozostałymi członkami grupy, powinien wiedzieć, że poniesie konsekwencje. Jeśli nie ma odpowiedzialności, członkowie nie mogą odnieść największych sukcesów, ponieważ ich błędy mogą zostać przeoczone i będą mogli robić, co im się podoba.

Stwórz bezpieczną i kreatywną przestrzeń

Jest to niezwykle ważne, ponieważ jednostki będą w stanie włożyć cały swój wysiłek tylko wtedy, gdy będą wiedzieć, że ich praca jest doceniana. Liderzy powinni zachęcać i wspierać swoich pracowników, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń. Oprócz tego należy również zachęcać do kreatywności. Jeśli członkowie czują się komfortowo w zespole, tylko wtedy przedstawią pomysły, które są nieszablonowe. W napiętym, poważnym i ograniczonym środowisku nie jest to możliwe.

Wiedza to potęga

Pracodawca powinien kierować swoim zespołem i organizacją, dostarczając im własnych doświadczeń, przykładów i ogólnej wiedzy. Powinno to obejmować udane doświadczenia i niepowodzenia, niezależnie od tego, czego wymaga otoczenie. To nie tylko pomaga im idealizować właściwe osiągnięcia i osiągać podobne, skuteczne wyniki, ale także, gdy zespół zawodzi, pomaga im się podnieść.

Podsumowanie

Usprawnienie procesów wewnętrznych jest podstawą wspierania efektywnej współpracy między zespołami. A jeśli zainwestujesz swój czas i zasoby w ich ulepszanie, możesz czerpać nieocenione korzyści, które pomogą Ci rozwinąć i skalować firmę. Pierwszym krokiem do osiągnięcia pełnego potencjału organizacji jest sprawdzenie i zrozumienie, jak dobrze współpracują między sobą zespoły.

Gdy będziesz już świadomy obszarów wymagających największej uwagi, skorzystaj z niektórych lub wszystkich wskazówek, aby umożliwić swoim zespołom jak najlepsze współdziałanie!

 • Przyjrzyj się całościowo interakcji między różnymi zespołami
 • Zapewnij kontekst i widoczność długoterminowej wizji firmy
 • Twórz celowe projekty międzyzespołowe, aby wspierać przynależność
 • Zaangażuj menedżerów i zespół kierowniczy
 • Zwiększ przejrzystość i usuń silosy informacyjne
 • Lepiej komunikuj się i korzystaj z narzędzi do współpracy
 • Opracuj wspólny język w całej firmie
 • Zachęcaj do skupienia się i ograniczaj powtarzające się spotkania
 • Świętuj osiągnięcia i proś o szczere opinie
 • Znajdź sensowne sposoby łączenia członków zespołu

Przyszłość pracy jest teraz, a śledzenie współpracy zespołów jest ważniejsze niż kiedykolwiek, zwłaszcza podczas pracy zdalnej i między działami.

Dodaj komentarz