P S

Planowanie Sprintu

Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning): wydarzenie ograniczone czasowo o długości 8 godzin lub mniej, wymagane aby rozpocząć Sprint. Służy ono zespołowi […]

Sprint Planning

Sprint Planning, Planowanie Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 8 godzin lub mniej, wymagane aby rozpocząć Sprint. Służy ono zespołowi Scrum […]