D P

Product Backlog refinement

Product Backlog refinement, Doskonalenie Backlogu Produktu: aktywność w Sprincie, za pośrednictwem której Właściciel Produktu i Zespół Deweloperski dodają szczegóły do […]