Queuing discipline

Queuing discipline (teoria kolejek): zestaw zasad wykorzystywany do selekcji zadań. Przykładem takich praktyk jest FIFO (z ang. First in, First out – dosłownie: pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Kolejnym jest WSJF (z ang. Weighted Shortest Job First – dosłownie: najkrócej ważona praca jako pierwsza)

Related Entries