5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ra Re Ru

Resource Efficiency

Resource Efficiency (efektywność zasobów, efektywne gospodarowanie zasobami): stosunek czasu pracy w którym zasób (dla przykładu, pracownik lub maszyna) aktywnie pracuje nad danym zadaniem. Wskaźnik efektywności zasobów nie jest popularnie wykorzystywany w Kanbanie. Z wyjątkiem sytuacji kiedy jego poziom jest ekstremalnie wysoki. Wysoka wartość wskaźnika efektywności zasobów może zablokować przepływ pracy oraz wydłużyć Czas Dostarczania.

Related Entries