5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ne Np

Net Present Value

Net Present Value, NPV (wartość bieżąca netto): jest wartością netto przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z dostarczonego projektu, z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka.

Related Entries