5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Monte Carlo method

Monte Carlo method (Metoda Monte Carlo): metoda modelowania matematycznego wykorzystująca losowe wielkości charakteryzujące wybrany proces.

Related Entries