Monte Carlo method

Monte Carlo method (Metoda Monte Carlo): metoda modelowania matematycznego wykorzystująca losowe wielkości charakteryzujące wybrany proces.

Related Entries