5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Em En Ev

Event Storming

Event Storming narodził się w 2013 roku, a jego ojcem jest Alberto Brandolini. Jest to młoda metoda zespołowego odkrywania i modelowania skomplikowanych procesów domen biznesowych, w ramach których tworzone jest oprogramowanie. Tym pojęciem określamy narzędzie umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i poznanie istoty danej branży. Event Storming jest nieoceniony, gdy przychodzi potrzeba zrozumienia działania domeny biznesowej oraz określenia zadania, jakie będzie miała spełniać. Ok, tak wygląda to w teorii, ale przełóżmy ją na praktykę. Wyobraźcie sobie sytuację, w której klient zamawia aplikację webową. Nie posiada wiedzy na temat oprogramowania, ma za to swoje oczekiwania. Zgłasza się do software house, tam spotyka specjalistów, dla których jego branża jest ciemną magią. Jak te dwie strony mogą dojść do porozumienia, którego efektem będzie stworzenie systemu przydatnego dla użytkownika? Ano, na drodze wymiany informacji i wzajemnej edukacji, czyli Event Stormingu.