Minimum Viable Product

Minimum Viable Product (MVP), czyli produkt o minimalnej funkcjonalności, czyli pierwsza i z założenia niedoskonała wersja usługi. Przy czym w pełni oddaje ona ideę pomysłu. Jest zatem wariantem, z którego klient może skorzystać i dostać namiastkę usługi w pełnej wersji. Stanowi punkt wyjścia do wprowadzania zmian i udoskonalenia produktu.

Related Entries