Blog
Daily

Daily

W zwinnych sposobach pracy,  spotkanie Daily jest niczym bicie serca dla całego zespołu. To krótkie, codzienne spotkanie synchronizuje pracę, ujawnia problemy i zapewnia wszystkim członkom zespołu aktualne informacje.

Cel spotkania Daily:

 • Stworzenie planu na dziś: Zastanowienie się jak dziś chcemy pracować, które zadania są najważniejsze i co możemy zakończyć.
 • Synchronizacja: Utrzymanie spójności w pracy zespołu poprzez dzielenie się postępami, planami i problemami.
 • Wczesne wykrywanie problemów: Szybka identyfikacja potencjalnych przeszkód i wypracowanie strategii ich rozwiązania.
 • Wzmocnienie zaangażowania: Codzienna wymiana informacji buduje poczucie odpowiedzialności i motywuje do dalszej pracy.
 • Adaptacja do zmian: Ułatwienie dostosowania planów i priorytetów do zmiennych warunków.

Skutki braku Daily:

 • Brak synchronizacji: Członkowie zespołu mogą nie być na bieżąco, co prowadzi do chaosu i niespójności.
 • Opóźnienia w rozwiązywaniu problemów: Problemy mogą pozostać niezauważone, negatywnie wpływając na tempo realizacji.
 • Spadek zaangażowania: Brak regularnej komunikacji prowadzi do frustracji i spadku motywacji.
 • Utrudniona adaptacja do zmian: Zmiany w priorytetach lub planach nie są szybko komunikowane, co utrudnia dostosowanie się do nowych realiów.

Przeprowadzenie efektywnego Daily Scrum:

 • Krótkie i zwięzłe: Maksymalnie 15 minut, skupione na konkretach.
 • Udział wszystkich: Każdy członek zespołu ma szansę się wypowiedzieć.
 • Skupienie na bieżących kwestiach: Postępy, plany na kolejny dzień i napotkane problemy.
 • Aktywne słuchanie: Uważne skupienie się na wypowiedziach innych członków zespołu.

Czego unikać podczas Daily Scrum:

 • Dygresje: Odbiegające od tematu dyskusje zabierają czas i rozpraszają.
 • Rozmywanie odpowiedzialności: Skupianie się na “winnych” zamiast na rozwiązywaniu problemów.
 • Mikrozarządzanie: Spotkanie nie służy do szczegółowego kontrolowania pracy.
 • Brak zaangażowania: bierność lub spóźnienia członków zespołu.

Stosując Daily w sposób efektywny, Twój zespół zyska potężne narzędzie do synchronizacji, rozwiązywania problemów i budowania zaangażowania. Pamiętaj o krótkim formacie, aktywnej komunikacji i skupieniu na bieżących kwestiach, a Daily stanie się sercem napędzającym sukces Twojego zespołu.

Dodatkowe wskazówki:

 • Rozpocznij i zakończ spotkanie punktualnie.
 • Użyj tablicy lub innego narzędzia do wizualizacji postępów.
 • Zachęcaj do zadawania pytań i dzielenia się pomysłami.
 • Eksperymentuj z formatem spotkania, aby znaleźć najlepszy sposób dla swojego zespołu.

Pamiętaj, że Daily to narzędzie, które ma służyć zespołowi. Stosując je w przemyślany sposób, możesz uczynić je cennym elementem zwinnego zarządzania.

 • Zachęcaj do aktywnego udziału wszystkich członków zespołu.
 • Stosuj techniki wizualizacji, aby ułatwić zrozumienie informacji.
 • Zadbaj o komfortowe warunki spotkania.
 • Bądź otwarty na feedback i zmiany.
Tags :

Dodaj komentarz