Daily

Daily

W zwinnych sposobach pracy,  spotkanie Daily jest niczym bicie serca dla całego zespołu. To krótkie, codzienne spotkanie synchronizuje pracę, ujawnia […]