Blog
Metoda Value Based Decisions

Metoda Value Based Decisions

Metoda Value Based Decisions opracowana przez Łukasza Szóstka to podejście do podejmowania decyzji, które opiera się na wartości. Jej podstawą jest idea, że decyzje powinny być podejmowane w oparciu o to, jaka jest ich wartość dla organizacji lub osoby podejmującej decyzję.

Metoda Szóstka uwzględnia dodatkowo aspekty biznesowe, takie jak wpływ decyzji na przychody, koszty i konkurencyjność.

Kroki metody VBD

Metoda VBD składa się z następujących kroków:

 1. Określenie wartości – na początku należy określić, jakie wartości są dla nas ważne. Mogą to być wartości osobiste, takie jak szczęście, rodzina, zdrowie, czy wartości zawodowe, takie jak sukces, rozwój, czy pomaganie innym.
 2. Określenie celów – następnie należy określić, jakie cele chcemy osiągnąć. Cele powinny być zgodne z naszymi wartościami.
 3. Ocena alternatyw – następnie należy ocenić różne alternatywy pod kątem ich wartości. W tym celu należy rozważyć, w jaki sposób każda alternatywa może wpłynąć na osiągnięcie naszych celów.
 4. Ocenę wpływu – na podstawie oceny alternatyw należy ocenić, jaki wpływ każda z nich będzie miała na nasze wartości.
 5. Podjęcie decyzji – na podstawie oceny wpływu należy podjąć decyzję. Decyzja powinna być zgodna z naszymi wartościami i celami.

Metoda VBD opracowana przez Łukasza Szóstka jest skutecznym narzędziem, które może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji. Pozwala ona na unikanie decyzji, które są nieracjonalne lub niezgodne z naszymi wartościami.

Metoda VBD opracowana przez Łukasza Szóstka jest uniwersalnym narzędziem, które można stosować w różnych dziedzinach życia, w tym w biznesie, finansach, życiu osobistym i społecznym.

Przykłady zastosowania metody VBD

 • Decyzja o wyborze pracy – przy wyborze pracy warto rozważyć, jak każda z ofert pracy będzie odpowiadała naszym wartościom i celom. Na przykład, jeśli dla nas ważna jest równowaga między pracą a życiem prywatnym, to powinniśmy rozważyć oferty pracy, które oferują elastyczne godziny pracy.
 • Decyzja o zakupie produktu – przy zakupie produktu warto rozważyć, jak ten produkt będzie odpowiadał naszym wartościom i celom. Na przykład, jeśli dla nas ważna jest ochrona środowiska, to powinniśmy rozważyć zakup produktu, który jest przyjazny dla środowiska.
 • Decyzja o inwestowaniu pieniędzy – przy inwestowaniu pieniędzy warto rozważyć, jak ta inwestycja będzie odpowiadała naszym wartościom i celom. Na przykład, jeśli dla nas ważna jest stabilność finansowa, to powinniśmy rozważyć inwestycje w bezpieczne aktywa.
 • Decyzja o strategii biznesowej – przy tworzeniu strategii biznesowej warto rozważyć, jak ta strategia będzie odpowiadała naszym wartościom i celom. Na przykład, jeśli dla nas ważna jest odpowiedzialność społeczna, to powinniśmy rozważyć strategię biznesową, która uwzględnia aspekty społeczne.
 • Decyzja o polityce publicznej – przy podejmowaniu decyzji politycznych warto rozważyć, jak ta decyzja będzie odpowiadała naszym wartościom i celom. Na przykład, jeśli dla nas ważna jest równość, to powinniśmy rozważyć decyzję, która będzie promowała równość.

Metoda VBD opracowana przez Łukasza Szóstka jest skutecznym narzędziem, które może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji w różnych dziedzinach życia.

Jak zastosować metodę VBD do priorytetyzacji Backlogu Produktu?

Metodę Value Based Decisions można zastosować do priorytetyzacji Backlogu produktu w następujący sposób:

1. Identyfikacja interesariuszy i ich potrzeb:

W pierwszym kroku należy zidentyfikować wszystkich interesariuszy Backlogu produktu, czyli osoby lub grupy, które są zainteresowane jego zawartością. Następnie należy określić ich potrzeby i oczekiwania w stosunku do produktu.

2. Określenie celów i wartości:

W drugim kroku należy określić cele, które produkt ma osiągnąć. Następnie należy określić, jaką wartość te cele generują dla interesariuszy.

3. Ocena alternatyw:

W trzecim kroku należy ocenić wszystkie elementy Backlogu produktu pod kątem ich wpływu na wartość. Do oceny można wykorzystać różne metody, takie jak:

 • Metoda Kano: pozwala na ocenę wpływu elementu Backlogu produktu na zadowolenie klientów.
 • Metoda MoSCoW: pozwala na ocenę ważności i pilności elementu Backlogu produktu.
 • Metoda ABCDE: pozwala na ocenę ważności elementu Backlogu produktu.

4. Podjęcie decyzji:

W czwartym kroku należy podjąć decyzję, które elementy Backlogu produktu generują największą wartość.

Przykład:

Załóżmy, że produktem jest aplikacja mobilna dla klientów bankowych. Interesariuszami Backlogu produktu są: klienci banku, pracownicy banku i akcjonariusze banku.

Cel produktu: Ułatwienie klientom bankowym wykonywania codziennych operacji finansowych.

Wartość produktu dla klientów banku:

 • Zwiększenie wygody i komfortu użytkowania.
 • Zmniejszenie czasu i wysiłku potrzebnego do wykonania operacji finansowych.
 • Dostępność aplikacji z dowolnego miejsca.

Wartość produktu dla pracowników banku:

 • Zmniejszenie liczby zapytań i zgłoszeń od klientów.
 • Zwiększenie wydajności pracy.
 • Poprawa satysfakcji klientów.

Wartość produktu dla akcjonariuszy banku:

 • Zwiększenie przychodów banku.
 • Poprawa satysfakcji klientów.
 • Zwiększenie wartości rynkowej akcji banku.

Ocena alternatyw:

Na podstawie powyższych informacji można ocenić elementy Backlogu produktu pod kątem ich wpływu na wartość. Na przykład elementem Backlogu produktu może być dodanie nowej funkcji, która pozwoli klientom bankowym na śledzenie wydatków. Funkcja ta może być oceniona jako ważna dla klientów banku, ponieważ zwiększa ich wygodę i komfort użytkowania aplikacji.

Podjęcie decyzji:

Na podstawie oceny alternatyw można podjąć decyzję, które elementy Backlogu produktu generują największą wartość. W tym przypadku elementem o największej wartości może być dodanie nowej funkcji, która pozwoli klientom bankowym na śledzenie wydatków.

Podsumowanie:

Metoda VBD to skuteczne narzędzie do priorytetyzacji Backlogu produktu. Metoda ta pozwala na podejmowanie decyzji, które są oparte na wartości, a nie na intuicji lub subiektywnych ocenach.

Dodaj komentarz