Blog
Persony

Persony

Persony to fikcyjne postaci, które reprezentują grupę użytkowników produktu. Są one tworzone na podstawie badań i analizy danych o użytkownikach. Persony opisują nie tylko cechy demograficzne użytkowników, takie jak wiek, płeć, wykształcenie czy lokalizacja, ale także ich potrzeby, cele, motywacje i zachowania.

Persony są ważne w procesie tworzenia produktu, ponieważ pomagają zespołowi projektowemu zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników. Dzięki personom projektanci mogą podejmować decyzje projektowe, które są zgodne z potrzebami użytkowników.

Korzyści stosowania person w procesie tworzenia produktu to:

 • Poprawa zrozumienia użytkowników – persony pomagają zespołowi projektowemu zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników w sposób bardziej szczegółowy i realistyczny.
 • Ułatwienie podejmowania decyzji projektowych – persony zapewniają punkt odniesienia dla podejmowania decyzji projektowych. Dzięki personom projektanci mogą ocenić, czy dany projekt jest zgodny z potrzebami użytkowników.
 • Poprawa komunikacji w zespole – persony pomagają zespołowi projektowemu ujednolicić wizję produktu. Dzięki personom wszyscy członkowie zespołu mają wspólne zrozumienie potrzeb użytkowników.

Przykłady zastosowania person w procesie tworzenia produktu:

 • Rozwój funkcjonalności produktu – persony mogą być wykorzystywane do identyfikacji funkcjonalności, które są ważne dla użytkowników.
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika – persony mogą być wykorzystywane do testowania interfejsu użytkownika i identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy.
 • Kampanie marketingowe – persony mogą być wykorzystywane do tworzenia kampanii marketingowych, które są dostosowane do potrzeb użytkowników.

Jak tworzyć persony?

 • Pierwszym krokiem jest określenie celów produktu. Cele produktu pomogą zespołowi projektowemu określić, jakie cechy i funkcje powinny posiadać produkty.
 • Kolejnym krokiem jest zebranie danych na temat użytkowników. Dane można zbierać na podstawie ankiet, wywiadów i obserwacji.
 • Po zebraniu danych, zespoły projektowe muszą zidentyfikować wzorce w danych. Wzorce pomogą zespołom zidentyfikować kluczowe cechy i potrzeby użytkowników.
 • Ostatnim krokiem jest stworzenie person. Persony powinny być oparte na danych i powinny przedstawiać realistyczne reprezentacje użytkowników.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu person:

 • Bazowanie na założeniach – persony powinny być oparte na danych, a nie na założeniach. Jeśli nie dysponujesz wystarczającymi danymi, możesz przeprowadzić badania, aby uzyskać więcej informacji o swoich użytkownikach.
 • Stworzenie zbyt wielu person – zbyt wiele person może utrudnić zrozumienie ich potrzeb i zachowań. W przypadku produktów lub usług z szeroką grupą docelową, warto skupić się na tworzeniu kilku person, które reprezentują główne grupy użytkowników.
 • Nieaktualizowanie person – persony powinny być regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać zmiany w potrzebach i zachowaniach użytkowników.

Persony to narzędzie, które pomaga tworzyć produkty, które są zgodne z potrzebami użytkowników.

Dodaj komentarz