Blog
Jak zbudować zespół programistyczny?

Jak zbudować zespół programistyczny?

Budowanie zespołu programistycznego odnoszącego sukcesy, zwykle jest dość trudne. To, co rozróżnia dobrego i świetnego programistę od świetnego, to umiejętność współpracy w zespole i zdolność do osiągania wspólnych celów.

W rzeczywistości większość projektów rozwojowych kończy się wcześnie z powodu braku zbiorowego i indywidualnego zaufania do powodzenia projektu. Aż ok. 80% specjalistów IT czuje się niezsynchronizowanych z wymaganiami projektu.

Co to jest zespół programistów?

Zespoły programistyczne współpracują ze sobą, aby zbudować projekt techniczny lub produkt. Każda osoba w zespole programistycznym ma swój udział w osiągnięciu tego celu i powinna odpowiadać za swoją pracę.

Ważne jest aby, zespoły programistyczne były samoorganizujące się i interdyscyplinarne. Uporządkowana i efektywna praca na poziomie indywidualnym pozwala optymalizować ogólną wydajność zespołu.

Jednocześnie członkowie zespołu muszą podejmować wspólne wysiłki, jeśli chodzi o komunikację i realizację wspólnych obowiązków.

Aby osiągnąć synergię struktury zespołu, bardzo ważne jest, aby zespoły programistyczne miały na uwadze następujące cechy:

  • Zespół jest samoorganizujący się, a jego wydajność zależy od wspólnego wysiłku.
  • Zespoły są dobrze wyposażone i interdyscyplinarne; posiadają wszystkie umiejętności niezbędne do wytworzenia produktu na wszystkich jego etapach.
  • Chociaż poszczególni członkowie zespołu programistycznego mogą mieć specjalistyczne umiejętności i obszary zainteresowania, odpowiedzialność należy do zespołu programistycznego jako całości.

Jeśli chodzi o kulturę zespołu inżynierów oprogramowania, ich skuteczność zależy od następujących zasad:

  • Pozostaw bazę kodu czystszą niż ta, którą zastałeś.
  • Poznaj i podziel się potrzebami swoich klientów.
  • Bądź krytyczny wobec pomysłów, a nie prezentujących ich ludzi.
  • Aby budować kreować pomysły  dziel się przeszłymi i obecnymi doświadczeniami.
  • Czuj się dobrze z innymi i ufaj im.

Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas tworzenia zespołu programistycznego:

Wybór odpowiedniego zespołu programistycznego może być jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmiesz prowadząc swój biznes.

Zespół, który zbierzesz, określi sukces lub porażkę Twojej firmy.

Zbudowanie odpowiedniego zespołu programistycznego to coś więcej niż zgromadzenie pracowników, którzy będą współpracować i rozwijać Twój projekt. Wybierając odpowiednich członków zespołu, wybierasz partnerów biznesowych, którzy urzeczywistnią Twoją wizję.

Upewnij się, że rozumiesz role w zespole programistycznym, który budujesz. Kto będzie zarządzał zespołem? Ilu będzie w nim programistów?

Pamiętaj, że tworzenie oprogramowania i współpraca mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat, dlatego bardzo ważne jest, aby zespół, który tworzysz, był odpowiedni zarówno dla projektu, jak i Twojej firmy.

Poniższe wskazówki poprowadzą Cię we właściwym kierunku podczas zatrudniania do zespołu programistów.

1. Krytyczni myśliciele

Najlepiej, jeśli chcesz wybrać zespół programistów, który jest w stanie zapewnić Ci najlepsze rozwiązanie i optymalny sposób dotarcia do niego.

Czasami oznacza to, że Twój zespół nie zgadza się z Twoimi początkowymi pomysłami. Ale umiejętność powiedzenia „nie” może być ważniejsza niż godzenie się na wszystko. Demonstruje bowiem gotowość do znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania, a nie ślepe podążanie za instrukcjami.

2. Wiedza domenowa

Każdy projekt budowy i rozwoju oprogramowania to złożony proces, który obejmuje nie tylko pisanie kodu. Twój zespół programistów powinien być w stanie jednocześnie zaspokajać potrzeby biznesowe, biorąc pod uwagę użytkownika końcowego.

Poszukaj ekspertów z solidnym doświadczeniem zawodowym, którzy mogą wnieść swoją wiedzę do zespołu.

3. Poprzednie projekty

Wcześniejsze projekty, które zrealizowali potencjalni członkowie zespołu, są wyznacznikiem jakości ich pracy. Możesz zobaczyć, z jakimi klientami pracowali i jak udało im się sprostać wymaganiom projektu, aby rozwiązać dany problem.

Nie zapomnij sprawdzić referencji swoich potencjalnych partnerów. Doświadczone firmy IT chętnie udzielą Ci case studies, przeglądów zrealizowanych projektów oraz wszelkich niezbędnych informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji.

4. Rozsądne koszty

Wysoka jakość pracy ma swoją cenę, a wybranie najtańszej oferty nie zawsze się kończy sukcesem. Czasami tania praca oznacza po prostu niską jakość.

Słaba komunikacja, brak doświadczenia, źle napisany kod, brak testów i zła dokumentacja opisują niektóre z problemów, których możesz doświadczyć, jeśli po prostu wybierzesz najtańszą ofertę.

Oprogramowanie budowane na zamówienie jest droższe niż rozwiązania z półki, ale korzyści, które otrzymasz, są warte swojej ceny.

Podsumowanie

Budowanie odpowiedniego zespołu programistycznego nigdy nie było trudniejsze, niż przy stale zmieniających się wymaganiach dotyczących rozwoju oprogramowania i produktów.

Korzystając z powyższych wskazówek, ze starannie dobranym zespołem programistów składającym się z profesjonalistów technicznych, możesz przyspieszyć swoje projekty i zmaksymalizować produktywność w procesie.

Pamiętaj, że:

Nie każda grupa ludzi to zespół. Zespół posiada jeden, wspólny cel. Dlatego powinniście zacząć od ustalenia, co jest produktem pracy zespołu i to najlepiej z perspektywy końcowego użytkownika. A następnie potwierdzić z zespołem, że jest to ich wspólny cel.

Jeżeli członek zespołu ma mieć jeden cel, to musi należeć do jednego zespołu. A nie do kilku, czy kilkunastu, jak to się dzieje w wielu firmach. Przypisanie pracownika do dwóch zespołów powoduje, że w momencie, gdy oba go potrzebują, ten musi zdecydować, któremu pomóc, a który zignorować.

Dlatego w zespołach chcemy, aby ludzie wychodzili poza swoje specjalizacje i uczyli się nowych kompetencji. Ponieważ wymaga to czasu, wsparcie ze strony firmy jest krytyczne.

Drugą cechą pozwalającą zespołowi na efektywne wykonywanie pracy jest brak zależności na zewnątrz. Oznacza to, że zespół powinien sam móc dostarczyć wartość bez proszenia innych o pomoc lub pozwolenie.

Jeżeli zespół ma dostarczyć wartość dla użytkownika, to potrzebuje wszystkie kompetencje i wiedzę niezbędne do stworzenia kolejnej wersji produktu.

W zależności od produktu potrzebne umiejętności mogą obejmować szeroki zakres – od zrozumienia potrzeb użytkownika, poprzez zaprojektowanie rozwiązania, znajomość różnych technologii i komponentów Waszego systemu, aż do przetestowania, udokumentowania, wdrożenia czy nawet promocji kolejnych wersji produktu.

Staraj się budować małe zespoły. Oczywiście Waszym ograniczeniem będzie ilość potrzebnych kompetencji, dlatego tak ważne jest posiadanie ludzi potrafiących zrobić więcej niż jedną rzecz.

Kolejną konsekwencją oczekiwania od zespołu, że sam osiągnie cel jest danie mu odpowiedniej władzy. Najczęściej oznacza to możliwość podejmowania ważnych decyzji przez jego członków, ale również prawo do przeprowadzenia potrzebnych prac przez zespół.

Umocowanie zespołu oznacza również oddanie odpowiedzialności za stworzenie planu i śledzenie postępów pracy członkom zespołu.

Staraj się unikać formalnych kierowników wewnątrz zespołów (a tym bardziej na zewnątrz) i postaraj się, żeby każdy mógł porozmawiać z każdym. Członkowie sami powinni ustalać zasady współpracy i w jaki sposób chcą pracować, aby osiągnąć wspólny cel. Te reguły będą zależeć zarówno od samego zespołu, organizacji, jak i tworzonego produktu czy realizowanego celu. Dlatego każdy zespół powinien poświęcić trochę czasu na ustalenie tych zasad i dobranie odpowiednich narzędzi, które pomogą im efektywnie osiągać ten cel.

Zbudowanie zespołu zajmuje czas

Wrzucenie grupy ludzi do pokoju i nazwanie ich zespołem nie zagwarantuje sukcesu. Musicie poświęcić czas, żeby zrozumieć nowe odpowiedzialności, zwłaszcza że ludzie nierzadko przychodzą ze środowisk, gdzie byli odpowiedzialni jedynie za swoje zadania. Również wypracowanie efektywnych zasad współpracy oraz poszerzenie kompetencji zajmuje czas. Dlatego staraj się utrzymywać stabilne zespoły, a nie zmieniać ich skład co miesiąc. W przeciwnym przypadku cały wysiłek, który poświęciliście na stworzenie zespołu pójdzie na marne. Często łatwiej jest nauczyć się nowych umiejętności w zespole, niż zbudować efektywny zespół od zera.

Literatura:

Azorin P., How to Build an Effective Software Development Team, Medium.com, 2019

„Jak szybko i skutecznie zbudować profesjonalny zespół programistyczny w kilku krokach – studium przypadku”, Transition Technologies, 2019

Brewster C., „How to Build a Successful Software Development Team”, Trio.dev, 2021

Calica A., „How to Build a Great Software Development Team”, builtin.com, 2022

Wykowski T., „Jak z grupy ludzi stworzyć zespół?”, ProCognita, 2022

Dodaj komentarz