WIP

WIP (work in proces) – zapas produktów w toku znajdujący się pomiędzy procesami.