WiP Limit

WiP Limit, Work in Progress Limit (Limit Pracy w Toku): ograniczenie liczby zadań na danym etapie procesu. Wprowadzenie Limitów Pracy […]