Values

Values (wartości): zbiór dziewięciu wartości o jakie opiera się Metoda Kanban definiuje zestaw działań, jakie należy podjąć, by ich przestrzegać. […]