Throughput

Throughput (Przepustowość): miara pokazująca liczba zadań zrealizowanych przez zespół w danym czasie. Innymi słowy częstotliwość dostarczania w wybranej jednostce czasu. […]