System liquidity

System liquidity (płynność systemu): zdolność systemu do podjęcia pracy nad nowym zadaniem, tudzież zdolność systemu do odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie. […]