Swimlane

Swimlane (tor): pozioma linia przekraczająca kolejne kolumny na tablicy kanban. Wytyczone tory na tablicy pozwalają na grupowanie zadań ze względu […]