State

State (stan): charakterystyka danego zadania umożliwiająca jego przyporządkowanie do danego etapu pracy.