Sprint Goal

Sprint Goal, Cel Sprintu: krótkie określenie celu Sprintu, często krótki opis rozwiązywanego problemu biznesowego. Funkcjonalność można dostosować podczas Sprintu, aby osiągnąć […]