Spójność

Spójność: cecha relacji pomiędzy pewnymi elementami Backlogu Produktu która sprawia, że warto rozważać jako całość.