Scrum Master

Scrum Master: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za prowadzenie, coaching, nauczanie i asystowanie zespołowi Scrumowemu i jego środowisku we właściwym zrozumieniu […]