Scatterplot

Scatterplot (wykres rozrzutu, wykres punktowy): wykres prezentujący wartość dwóch zestawów danych na dwóch wymiarach. Każda z kropek na wykresie reprezentuje […]