Scatterplot

Scatterplot (wykres rozrzutu, wykres punktowy): wykres prezentujący wartość dwóch zestawów danych na dwóch wymiarach. Każda z kropek na wykresie reprezentuje obserwację. Wykres przedstawia zależność pomiędzy dwiema zmiennymi na osi X (poziomej) oraz Y (pionowej). W Kanbanie wykres rozrzutu jest najczęściej wykorzystywany do zobrazowania rozkładu Czasu Dostarczenia w czasie.

Related Entries