Resource Efficiency

Resource Efficiency (efektywność zasobów, efektywne gospodarowanie zasobami): stosunek czasu pracy w którym zasób (dla przykładu, pracownik lub maszyna) aktywnie pracuje […]