Pull system

Pull system (system pracy ciągnionej): metoda planowania i dostarczania pracy z zachowaniem równowagi pomiędzy przepustowością systemu, a zgłaszanym zapotrzebowaniem. Praca […]