I P

Increment

Increment, Przyrost: działający fragment oprogramowania, które dodaje wartość do wcześniej utworzonych Przyrostów, gdzie suma wszystkich przyrostów – jako całość – tworzy […]

Przyrost

Przyrost (ang. Increment): działający fragment oprogramowania, które dodaje wartość do wcześniej utworzonych Przyrostów, gdzie suma wszystkich przyrostów – jako całość – […]