P S

Przegląd Sprintu

Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review): wydarzenie ograniczone czasowo o długości 4 godziny lub mniej, wymagane aby zakończyć prace deweloperskie w Sprincie. […]

Sprint Review

Sprint Review, Przegląd Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 4 godziny lub mniej, wymagane aby zakończyć prace deweloperskie w Sprincie. Służy […]