Protokanban

Protokanban: system przepływu pracy, w którym częściowo została zaimplementowana Metoda Kanban. Do pełnego wdrożenie Kanbana brakuje przestrzegania wszystkich praktyk. Przykładowo, […]